Erdkehlgravens mange både og vrag med Holmens fashionable boliger i baggrunden. Tre år efter et påbud fra Kystdirektoratet står politikerne nærmest i kø for at få ryddet området. Arkivfoto: Martin Sørensen.

Nettet strammes om Fredens Havn

BÅDKOLONI. Sagen om rydning af den ulovlige bådkoloni ‘Fredens Havn’ mellem Christiania og Holmen tages op på ministersamråd i denne uge, mens Konservative er villige til at få en rømning af området på finansloven.

Af Jacob Schneider

jape@minby.dk

CHRISTIANSHAVN: Sagen om de godt 60 både og skibsvrag i Erdkehlgraven langs Refshalevej, som er dømt ulovlige af Kystdirektoratet for tre år siden, har nu fået flere politikere til at reagere. Den såkaldte ’Fredens Havn’ er stadig hjemsted for flere husbåde, men nu lægges der kræfter i at få ryddet det fredede område fra både Københavns Rådhus og Folketinget.

Ministre i samråd

På torsdag har Peter Skaarup (DF) i sin rolle som formand for Folketingets retsudvalg kaldt både justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i åbent samråd, hvor han appellerer til, at de går ind i rydningssagen.

Det er egentlig Kystdirektoratets opgave at rydde området, men indtil videre har man her satset på en fredelig løsning, hvor brugerne selv ville fjerne vrag, husbåde, skibe, pontoner og broer, så det ikke bliver skatteyderne, der kommer til at hænge på regningen.

Konservativ front

Kommunen undlod i foråret at søge en statslig pulje til fjernelse af skibsvrag, da ’Fredens Havn’ ville være for stor en sag i dén forbindelse. Den konservative Jakob Næsager i Københavns Borgerrrepræsentation har nu allieret sig med partiets gruppeformand for folketingsgruppen Anders Johansson, som vil prøve at få en rydning af området på finansloven:

»Bådekolonien ligger i et fredet området, og det er en krænkelse af fortidsmindebeskytteleslinjen, og dermed af Københavns historiske søforsvar. Københavns Kommune har givet beboerne i de ulovligt placerede både folkeregisteradresse i de både og vrag. Det er en krænkelse af retsbevidstheden, at kommunen på den måde medvirker til at opretholde den ulovlige tilstand.

Kolonien af beboede både og vrag er ikke kloakeret, og det er derfor kritisk for vandkvaliteten, at kloakvand potentielt ledes lige ud i de københavnske kanaler, hvor folk bader. Hverken Københavns Kommune, Kystdirektoratet, Kulturministeriet, Transportministeriet eller Miljøministeriet har villet tage ansvar for fjernelse af den ulovlige koloni af både og skibsvrag.

Vi vil nu med de konservative grupper i Folketinget og Københavns Rådhus problemet til livs og have problemet løst. Vi vil af med den ulovlige koloni. Derfor rejses problemet over for alle de relevante myndigheder på én gang, ligesom Anders Johansson er klar til at prioritere mider på Finansloven om nødvendigt for at få fjernet kolonien med magt,« skriver de to partifæller til Amager Bladet.

Frank Jensen på besøg

Også overborgmester Frank Jensen (S) melder sig nu i koret af poltikere, som vil finde en endelig løsning på situationen: I dag tirsdag tager han en tur til Holmen for at besigtige den ulovlige havn efter at han gennem lang tid har presset på over for staten for at få sat gang i en oprydning. Han er enig i, at regeringen hurtigst muligt bør sætte penge af til en oprydning.

I forbindelse med ministersamrådet sendte Frank Jensen i sidste uge et brev, hvor han opfordrer justitsminister og fødevareminister til at finde en løsning på problemet.

»Fredens Havn har store udfordringer, som jeg gennem flere år har rejst over for regeringen – og også fået lovning på, at der vil blive gjort noget ved, blandt andre af tidligere justitsminister Søren Pind. Vi oplever, at flere og flere både kommer til, og det er på høje tid, at staten tager hånd om problemet og får afsat de nødvendige penge til oprydningen.

I sidste uge sendte jeg brev til justitsminister Søren Pape Poulsen og fødevareminister Jakob Ellemann- Jensen med endnu en opfordring til at få sat gang i oprydningen af de ulovligt henlagte både og de mange vrag, der ligger som skrald på bunden af havnen til gene for beboere og besøgende i området.

I denne uge skal jeg besøge området sammen med nogle lokale beboere, som også er bekymrede over situationen. Fredens Havn er præget af stor social udsathed. Jeg ønsker ikke, at nogen københavnere skal bo så uværdigt og under så dårlige forhold. Der er brug for, at vi får løst situationen,« sagde overborgmesteren til Amager Bladet mandag.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Klassisk. Mægtige Bach på flyglet hos Dahl

Skibsvraget fjernes torsdag – hvis vejret tillader det