Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).
Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V). - Foto: Michael Paldan (arkiv)

Alvorlig økonomisk situation i Dragør

BUDGET 2020. Forud for budgetforhandlingerne kalder Dragør Kommunes forvaltning og borgmester den økonomiske situation for alvorlig og svær. Salg af kommunale ejendomme eller et lavere serviceniveau er blandt løsningsforslagene.

DRAGØR: Alvorligt, men ikke umuligt. Sådan beskrives Dragørs økonomi i en pressemeddelelse fra Dragør Kommune, her nogle uger før budgetforhandlingerne går i gang.

Pressemeddelelsen beskriver, at med besparelser, som byrådet vedtog umiddelbart før sommerferien, er der bragt balance i budgettet set over budgetperioden 2020-2023.

Men der er ikke medregnet nye udgifter. For eksempel de øgede omkostninger og lavere skatteindtægter, som følger med en kraftig stigning i antallet af ældre borgere, der påviseligt sker i Dragør i de nærmeste år.

I foråret viste en befolkningsprognose for Dragør, udført for kommunen af rådgivningsvirksomheden Cowi, at mens det samlede befolkningstal i Dragør vil stige 0,6 procent i perioden 2019-2029, så stiger andelen af 75-84-årige fra 1.209 til 1.467 borgere; en stigning på 21 procent.

Desuden er der heller ikke afsat midler til kystbeskyttelse eller vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ifølge pressemeddelelsen forventes det, at kommunens kassebeholdning i de næste år vil stabilisere sig på 15-25 millioner kroner.

Det er så lavt et niveau, at Dragør Kommunes forvaltning vurderer, at kommunen er i en »alvorlig økonomisk situation.« Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) er dog fortrøstningsfuld.

»Stramme statslige krav og de seneste års stigninger i udgifter til blandt andet socialområdet, ældreområdet og medfinansiering af sundhedsvæsenet betyder, at Dragør nu er i en svær økonomisk situation – akkurat som landets øvrige kommuner. Det er omvendt heller ikke en umulig opgave at løse – en opgave jeg gerne sætter mig i spidsen for.«

»Samtidigt glæder jeg mig over, at der som udgangspunkt for forhandlingerne er balance i budgetperioden. Opgaven er derfor, at hvis vi skal have mere af noget, så skal vi have mindre af noget andet,« udtaler borgmesteren i pressemeddelelsen.

Forsinket økonomiaftale

En anden udfordring er, at Dragør såvel som andre kommuner endnu ikke kender den økonomiske ramme for deres budget 2020, hvad angår skatter, tilskud og udligning, service- og anlægsrammer.

Den sene afholdelse af folketingsvalget har betydet, at Kommunernes Landsforening og regeringens forhandlinger om kommunernes økonomi er udskudt til september; cirka tre måneder senere end sædvanligt.

Til gengæld har byrådene fået længere tid til at beslutte deres budgetter, men kun tre uger henover efterårsferien.

Så det er med væsentlige forbehold, at Dragørs forvaltning har regnet på de kendte tal og udarbejdet dens forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget.

Blandt de handlemuligheder, forvaltningen foreslår, er at udnytte mulighederne inden for lovens rammer for at hæve indtægter eller reducere udgifter på de områder, hvor Dragør har et relativt højt serviceniveau.

Og så gentages en anbefaling, som Dragørs byråd de seneste ti år allerede har gjort grundigt brug af: At frasælge kommunale ejendomme for at styrke kassebeholdningen og med den ekstra bonus, at man slipper for at bruge penge på at vedligeholde ejendommene.

Høring ventes forlænget

Budgetpapirerne med forvaltningens forslag til besparelser, investeringer og driftsudvidelser ligger nu som høringsmateriale på www.dragoer.dk, og kommunen inviterer i dag 20. august klokken 19.00-20.00 til et budgethøringsmøde på Aktivitetshuset Wiedergaarden, Wiedergaarden 2, hvor man kan stille spørgsmål.

Man kan give skriftligt høringssvar til dragoer@dragoer.dk indtil torsdag 29. august klokken 9, men det forventes, at Økonomiudvalget udskyder høringsfristen til 15. september på sit møde på torsdag.

Fra midten af september og frem til fredag den 11. oktober forhandler byrådet om det kommende budget, som forventes endeligt godkendt 31. oktober på byrådsmødet.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Hyggeligt loppemarked i pisserenden

To kvindelige kunstnere udstiller skulpturer og akvarelbilleder fra 23. august i Dragør.

Skulpturer og akvareller på Havnegalleriet