Trods besparelser skal der lånes 20 mio. til at udvide Dragørs lystbådehavn. Et element i planen er at gennemgrave sandtangen, så al sejlads fremover sker gennem den gamle færgehavns indsejling, nederst midtfor på foto.
Trods besparelser skal der lånes 20 mio. til at udvide Dragørs lystbådehavn. Et element i planen er at gennemgrave sandtangen, så al sejlads fremover sker gennem den gamle færgehavns indsejling, nederst midtfor på foto. - Foto: Christian Ringbæk/Ritzau Scanpix

Dragør forbedrer kassebeholdning med både besparelser og lån

Et flertal i Dragørs byråd har besluttet at optage lån for 35 mio., der skal reparere hullet i pengekassen og betale renovering af Dragør Skole samt udbygning af havnen. Der er fundet besparelser for 11,4 mio. og udskudt andre anlægsprojekter for 10,6 mio. Flere besparelser venter senere i år.

Dragørs byråd havde i torsdags en bunden opgave med at genåbne årets budget og finde besparelser på 22 mio. kroner, fordi der er et merforbrug, som skal standses.

Læs også: Dragør skal forsøge at redde likviditet og selvstændighed

Opgaven har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Liste T og Dansk Folkeparti løst ved at udskyde anlægsprojekter for 10,6 mio. kroner samt ved at finde en række besparelser på driften for samlet 11,4 mio. Mere om dem om lidt.

Det blev også besluttet ved dagens to byrådsmøder, tidlig morgen og om aftenen, at optage lån for 35 mio. kroner. I februar vedtog samme flertal at optage et ekstraordinært lån på 20 mio. kroner.

Nye puljepenge fra regeringen

Torsdag morgen besluttede AOTV-flertallet at optage et lån på 15 mio. kroner fra en særlig pulje, som regeringen har oprettet på grund af den arbejdsløshed, som coronakrisen har ført til.

Lånet skal polstre likviditeten i den ekstraordinære situation, hvor der kan forventes flere udgifter til dagpenge og andre ydelser.

Og torsdag aften blev det besluttet at låne 20 mio. kroner fra endnu en pulje, der skal finansiere fremrykkede anlægsopgaver for at sætte gang i beskæftigelsen.

I sagsakterne noteres det, at Dragørs forvaltning ikke anbefaler, at der optages lån.

Det må have krævet is i maven at optage lån, uden forvaltningens opbakning?

»De to sager har ligget i kø fra før den fulde konsekvens af coronakrisen stod klart, for eksempel konsekvenserne for lufthavnen. Vi bliver nødt til som politikere at forholde os til den virkelighed, vi er vågnet op til. Vi har ikke bedt forvaltningen om en anbefaling efterfølgende, men sagen er lavet før den situation, vi har nu,« forklarer borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

20 mio. skal investeres i en udvidelse af havnen. Indsejlingen skal graves dybere, så større både kan komme ind. Der skal etableres en ny bro og de eksisterende tre skal forlænges. Det giver flere bådpladser og dermed nye indtægter til kommunen.

Projektet er også første skridt til at sikre havnen ved vandstandsstigninger, fortælles det i aftalepapiret.

Andre anlægspenge, omkring 10 mio., skal investeres i en renovering af Dragør Skole, der har akut behov for reparation af tage, vinduer og toiletter samt etablering af ventilation.

Flere besparelser senere i år

AOTV-flertallet har undgået de spareforslag fra forvaltningen, der høstede størst protest i en nylig høring – der er lyttet til borgere og institutioner. Et uddrag af de tungeste poster i besparelserne er listet op i faktaboksen.

Sparekniven kan imidlertid endnu ikke lægges væk, for der venter også mere langsigtede besparelser. Ifølge borgmesteren for 12 mio. kroner, som der endnu ikke er fundet adresse på.

Indtil budgetforhandlingerne i efteråret går byrådet nu videre med analyser af, hvordan bæredygtig økonomi kan opnås via otte områder:

Ledelse, Optimering og organisering, Takster og skatter, Videreudvikling af kanalstrategi, Organisering af Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Klubbernes struktur og indhold samt Det nære sundhedsvæsen.

»Vi har sidste år besluttet at nedsætte et strukturudvalg, der skulle arbejde med at finde strukturelle besparelser for 12 mio, men det har stået i stampe. På grund af coronakrisen kan vi lige nu ikke samle 500 borgere i Hollænderhallen. Så vi er nødt til at igangsætte arbejdet uden den forudgående dialog,« siger Eik Dahl Bidstrup.

C: Giv kommunens ansatte arbejdsro

Konservative står uden for budgetaftalen og præsenterede 18. april sit eget bud på, hvordan varige besparelser på 34 mio. kan findes.

Det sker ved at reducere den kommunale service på udvalgte områder, ved at lukke en daginstitution og et af kommunens biblioteker. Ialt er der personalereduktioner for 21 mio. kroner. Konservative skriver i et debatindlæg, at det politiske flertal placerer kommunens ansatte i et ingenmandsland ved at udskyde de hårde beslutninger.

»Det handler om at give vores arbejdspladser arbejdsro til at udøve deres opgaver. Med det nuværende AOVT budget ved alle medarbejdere, at der igen til efteråret skal findes yderligere kr. 26-27 millioner i besparelser og må dermed leve med en stor usikkerhed. Det er ikke ordentligt arbejdsmiljø at byde vores mange dygtige medarbejdere,« skriver den konservative byrådsgruppe i indlægget.

AOTV-flertallet har i sit arbejde med de kommende strukturelle besparelser fravalgt nogle af de områder fra, der blev anbefalet af forvaltningen.

»Blandt andet lukning af institutioner, og at bygge boliger på havnen – det kunne flertallet ikke støtte. Vi valgte områder, hvor vi syntes vi kunne finde langsigtede strukturelle løsninger i stedet for så voldsomme indgreb – nej jeg vil kalde det overgreb – på centrale institutioner i Dragør,« siger Eik Dahl Bidstrup.

Uddrag af besparelser i budgetaftale

  • Skoler: Busser aflyses om eftermiddagen fra Store Magleby Skole til Søvang for SFO-børn. Udskydelse af leasing af nye lærercomputere. Reducering af indkøb til skolernes fælles bogsamling. Stop for ansættelse f nye fagkoordinatorer og halvering af skolelederes efteruddannelse.

  • Børne-, kultur og fritid: Færre indkøb til Ungdomsskolens grejbank. Lukning af billed- og dramaskole. Reduktion af dagplejens budget. Stop for vikarer, når dagplejere, pædagoger og ledere er på kursus.

  • Social, sundhed og arbejdsmarked: Rengøring hos ældre nedsættes til hver 2,5. uge og bad til to gange ugentligt. Beboere på Enggården kan ikke længere visiteres til Daghjem. Kvalitet i hjemmesygepleje nedsættes. Ansættelse af konsulent til kronikerprogram udsættes.

  • Økonomiudvalg: Besparelse på kommunal rengøring. Ansættelse af erhvervs- og kulturkonsulent udsættes.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Naboer til det kommende diabetescenter har vist deres modstand mod byggeplanerne på dette banner, som de har hængt op på muren ind til den grund, man ønsker at opføre centret på.

Mere trafik i Guldbergsgade er vanvid

Stille var det ikke, da gravkøer og andre store maskiner jævnede det hvide hus.

Da det gamle hus blev jævnet med jorden