Ronni Rosendal står ved en af de parkeringspladser, der ligesom flere vejtræer langs Englandsvej skal sløjfes for at give plads til en ekstra vejbane helt op til cykelstien. Godt for bilisterne, men skidt for villaejerne, der får trafikken en hel vejbane tættere på, og som får sværere ved at komme ind og ud af deres indkørsler.
Ronni Rosendal står ved en af de parkeringspladser, der ligesom flere vejtræer langs Englandsvej skal sløjfes for at give plads til en ekstra vejbane helt op til cykelstien. Godt for bilisterne, men skidt for villaejerne, der får trafikken en hel vejbane tættere på, og som får sværere ved at komme ind og ud af deres indkørsler. - Foto: Jan Jeppesen

Beboere protesterer imod udvidelsen af Englandsvej

Beboere har samlet knap 600 underskrifter imod udvidelsen af Englandsvej. De protesterer imod, at der skal fjernes træer og p-pladser, og at trafikken rykker en vejbane tættere på husene på vejens østside.

15. april besluttede Tårnbys Økonomiudvalg, at Englandsvej skal udvides med en ekstra vejbane på strækningen fra Løjtegårdsvej til motorvejen i nordgående retning, som vi fortalte i sidste uges avis.

Udvidelsen skal afhjælpe kødannelser, ikke mindst om morgenen, hvor bilister, der skal dreje til venstre og ned på motorvejen mod København, holder og spærrer for ligeudkørende bilister.

Men den ekstra vejbane betyder, at der på østsiden af Englandsvej skal nedlægges 20 parkeringspladser, fjernes 11 yderrabatter og fældes fem træer.

To borgere, der begge har hus ud til denne strækning har nu gennemført en underskriftsindsamling, både digitalt og ved at traske rundt i lokalområdet.

Resultatet er samlet godt 570 underskrifter.

»Hus falder i værdi«

Beboerne langs vejen mener for det første, at deres hus taber i værdi, når trafikken kommer en hel vejbane nærmere.

»Vores hus falder minimum en million i værdi, og det var ikke lige det, der var meningen, da vi købte huset for to år siden,« siger Marianne Rosendal, som bor her sammen med sin mand Ronni.

For det andet er beboerne nervøse for, at støjniveau og trafikhastighed ryger i vejret, når der kommer et ekstra spor, der endda ligger tættere på husene.

Endelig er det i forvejen svært for de beboere, som har indkørsel ud til Englandsvej, at komme til og fra deres hus på grund af den tunge trafik.

»Vi har ikke selv direkte udkørsel fra vores hus, men mange andre skal krydse fortov og cykelsti for at komme til og fra, og de bruger parkeringspladserne, der nu skal nedlægges, for at kunne bakke ind i indkørslen eller køre ud på Englandsvej. Kommunen kalder det et trafiksikkerhedsprojekt, men det er i hvert fald ikke trafiksikkert i forhold til at krydse Englandsvej, og slet ikke når der kommer et spor mere. Der er ingen biler, der holder tilbage her,« siger Marianne Rosendal.

»Der er ingen planer«

På vejen rundt for at samle underskrifter har hun stødt på overraskelse over planerne.

»Folk i Løjtegårdskvarteret har været meget overraskede over, at man nu har taget det op igen. »Det har vi ikke hørt noget om,« siger de. Det er kun os, der bor i husene ud til vejen, der har modtaget en høring i vores e-boks,« siger Marianne Rosendal.

Marianne og Ronni Rosendals nabo, Mary Grace Madolid, har sammen med sin mand boet her siden 2002.

Og hun føler sig også underinformeret om vejudvidelsen.

Så sent som i november 2019 skrev Mary Grace Madolid til Tårnby Kommune, fordi hun havde hørt, at kommunen igen vil gå i gang med udvidelse af Englandsvej i 2020.

»Bliver dette til noget, eller hvad er jeres planer? Hvornår hører man noget fra jer, hvis der er planer om dette,« spurgte hun i mailen til Teknisk Forvaltning.

11 dage senere kom svaret:

»På nuværende tidspunkt foreligger der ingen planer for udvidelse af Englandsvej. Såfremt det bliver besluttet på et tidspunkt vil der være et eller andet form for høring/orientering.«

Den høring dumpede så ind i beboernes e-boks 15. april – knap fem måneder efter korrespondancen med forvaltningen. Beboerne, Seniorrådet og Handicaprådet skal senest 7. maj indgive deres høringssvar.

Principbeslutning i 2018

I 2015 var der også rejst en sag om at udvide Englandsvej, men den blev ikke vedtaget.

I foråret 2018 blev sagen taget op igen, og der blev truffet en principbeslutning i Økonomiudvalget om udvidelse af Englandsvej med et spor i nordlig retning hele vejen mellem Tømmerupvej og motorvejen.

Principbeslutningen blev truffet under forudsætning af, at der kunne opnås medfinansiering fra andre parter – og det skulle man så i gang med at forhandle om.

Senere i 2018 meldte først Region Hovedstaden og siden Trafikstyrelsen ud, at man ikke vil medfinansiere en udvidelse af Englandsvej, og i 2019 sagde også Dragør nej. Dragør blev spurgt, fordi en god portion af de bilister, der skaber køen om morgenen, netop kommer fra naboen mod syd.

Og 15. april i år blev sagen så taget op i Økonomiudvalget igen, nu uden forbehold for andres medfinansiering.

Efter høringen skal Københavns Politi endeligt godkende projektet.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Postkort fra .. Syrenstien

Den snarlige genåbning af Platanvej bliver fortsat diskuteret.

Regnestykket for trafik på Platanvej er forfejlet: »Det er stadig fake news«