Åbningen af Kalvebod Fælled Skole i maj 2018. Nu er der behov for udvidelse af skolen med ekstra pavilloner.
Åbningen af Kalvebod Fælled Skole i maj 2018. Nu er der behov for udvidelse af skolen med ekstra pavilloner. - Foto: Jonatan Skogberg Soliånd (arkiv)

Københavns lille forårsbudget fordelt: 90 mio. til Ørestads midlertidige skolelokaler

Seks partier blev i torsdags enige om, hvordan 580 mio. kroner, der ikke blev brugt i 2019, skal fordeles i København. Her er de tilgodesete projekter på Amager.

Om efteråret har kommunerne budgetforhandlinger, og i foråret har Københavns Kommune en lille en af slagsen kaldet overførselssagen, hvor uforbrugte penge fra året før fordeles til forskellige opgaver og projekter.

Og i torsdags blev Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale, SF og Venstre enige om en fordeling af et beløb på 580 millioner kroner.

Corona-krisen sætter et kraftigt aftryk på aftalen. Forvaltningerne har foreløbig opgjort Københavns merudgifter på grund af corona til i omegnen af 260 mio. kroner, og det er her og nu usikkert, hvordan staten vil kompensere kommunerne for udgifterne.

Så parterne er blevet enige om tre hjælpepakker. En til erhvervslivet og især den del, der er vendt mod turisme. For eksempel får restauranter mulighed for udeservering på pladser, i parker og på nogle parkeringspladser.

Der er også hjælpepakker til at modvirke ensomhed blandt socialt udsatte og ældre. Og så er der afsat 130 mio. til øget arbejdsløshed og 40 mio. til uforudsete udgifter som følge af corona.

Skoler mangler plads

Her på øen går et markant beløb, 90 mio. kroner, til at skaffe midlertidige skolelokaler i Ørestad, fordi skolerne er fyldt op.

Det var tidligere planen, at Ørestad Skoles ældste elever på grund af skolens pladsmangel skulle flyttes til pavilloner ved Sundholm.

Men det fik kras kritik fra forældre til børnene, og med de nye 90 mio. fra overførselssagen er der i stedet lejet lokaler i Field’s til 10. klasserne frem til 2025.

En tidlig opstart af en kommende skole på Hannemanns Allé kommer til at foregå i pavilloner i Ørestad Syd – de var i Budget 2020 ellers også planlagt placeret uden for bydelen, nemlig på Islands Brygge.

Kalvebod Fælled Skole har også behov for udvidelse, og det sker med midlertidige pavilloner.

Nye stoppesteder

Havnebussen får nye stoppesteder; der er sat 9,2 mio. af til anlæg af stoppesteder på det sydligste Islands Brygge, på Enghave Brygge og ved Nordhavn.

Vi bliver i vandet – der er afsat 2,4 mio. til flere bademuligheder i havnen. Det sker ved at oprette nye badezoner og udvide de eksisterende – de nærmeste ved Refshalevej.

Der er også fundet penge til en lang stribe bydækkende projekter. Find hele aftalen på kk.dk/OF2020.

Det blev der også penge til på øen

  • Etablering af nyt toilet i Amager Strandpark.

  • Islands Brygge 37, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen holder til, kloakker renoveres for 12 mio.

  • Belysning for 0,3 mio. mellem Cykelslangen og Bryggebroen.

  • Flytning af ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget fra Urbanplanen til Sundby Idrætspark planlægges.

  • Erdkehlgraven mellem Holmen og Refshalevej ryddes for bådvrag. 0,4 mio. til social indsats over for hjemløse i området.

  • 1,5 mio. til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm, der skal ombygges.

  • Akutpulje til at undgå nye ’hårde ghettoer’, bl.a. Hørgården.

  • Hensigtserklæring om at finde løsning på stigende stofindtag i området omkring Sundholm, fx via et stofindtagelsesrum.

  • Hensigtserklæring om helhedsorienteret udvikling af Nyholm i samarbejde med staten.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Løb sammen - hver for sig - og støt din lokale yndlingsforening.

Midt i en kristetid: Løb sammen – hver for sig – og støt din lokale yndlingsforening

Både politiet og kriminalteknikere var massivt tilstede i Blommehaven efter knivstikket.5

Mand kørt på hospitalet efter knivstik i Blommehaven