Debat: Sankt Jørgens Sø atter i skybrudsspil

Bonnie R. Mürsch

VODROFFSVEJ

Ros til Frederiksberg Kommune, der tør gå egne veje.

i valget mellem Frederiksberg og Københavns Kommune skal vi nok være taknemmelige for, at vi – eller mange af os – bor på Frederiksberg.

Ganske vist har begge kommuner nu besluttet at skrinlægge skybrudsscenarie et og to, der hver på sin vis ville medføre et brutalt og uopretteligt overgreb på den skønne, men også sårbare sø.

I modsætning til København, der åbenbart ikke kan slippe forestillingen om at bruge Sankt Jørgens Sø til forsinkelsesbassin til forurenende skybrudsoverfladevand, har Frederiksberg dog haft mandsmod og fornuft nok til at lade scenarie tre; 45 centimeters vandstandssænkning, der i tørkeperioder kan betyde hen ved en meters sænkning af vandspejl, og scenarie fire; tunnelrør under søen, undersøge parallelt.

At der i mellemtiden, mens undersøgelser foregår, iværksættes en række hensigtsmæssige tiltag for at begrænse skybrudsskader, og at der opleves en åben og fordomsfri dialog med kommunens forvaltning, gør ikke påskønnelsen mindre.

Fællesskabet om Sankt Jørgens Sø har også tillid til, at der i alt fald i Frederiksberg Kommune vil være lydhørhed over for en korrigerende økonomiberegning for scenarie tre og fire, så videre beslutninger kan træffes på retvisende grundlag.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Sådan ser den ud, Master Fatman-figuren på Assistens Kirkegård.

Se billederne: Master Fatman fik sin flotte gravsten

I disse historiske lokaler, havde Det Kongelige Klasselotteri til huse fra 1897 til 1995.

Julekoncert på La Oficina i H.C. Andersens fodspor