Frederiksberg Kommune kritiseres for ikke at have taget de nødvendige skridt i forhold til en egentlig genhusning af samtlige beboere i Bebyggelsen Søndermarken.
Frederiksberg Kommune kritiseres for ikke at have taget de nødvendige skridt i forhold til en egentlig genhusning af samtlige beboere i Bebyggelsen Søndermarken. - Foto: Bo Børresen

Læger om Bebyggelsen Søndermarken: Her bør ikke bo mennesker

To læger fra Bispebjerg Hospital har besigtiget de forhold, som Bebyggelsen Søndermarkens 1.500 beboere nu på tredje år lever under, mens højhusene bliver renoveret. Konklusionen er ikke til at tage fejl af: »Bebyggelsen er uegnet til beboelse.«

Da en gennemgribende renovering af den almene boligafdeling ’Bebyggelsen Søndermarken’ i december 2017 blev igangsat, var det samtidig indledningen til et levende mareridt for de 1.500 beboere i de i alt 425 lejligheder.

Beboerne i blok 5 var de første, der fik et sandt renoveringshelvede at mærke. De var uden badeværelse i fire måneder, plaget af skimmelsvamp og håndværkere, der låste sig ind uden forudgående aftale samt uoverskuelige forsinkelser af byggeriet.

Frederiksberg Bladet skrev første gang om renoveringsskandalen i januar 2020. Dengang beklagede byggedirektør i KAB (Københavns Almennyttige Boligselskab), Rolf Andersson, forløbet og lovede bod og bedring. KAB er byggeforretningsfører for renoveringen og administrerer FFB (Frederiksberg Forenede Boligselskaber), som administrerer Bebyggelsen Søndermarken.

En rystet rådmand

Om nogle af forholdene er blevet forbedret i takt med de erfaringer, som KAB og FFB har draget, er en skønssag. Et faktum er det under alle omstændigheder, at tingene langt fra er, som de bør være.

Det blev klart for rådmand Lone Loklindt (RV) i begyndelsen af marts, hvor en beboer inviterede hende på rundvisning i Bebyggelsen Søndermarken.

Lone Loklindt konkluderede efter sit besøg:

»Beboerne er meget pressede af situationen, da de er udsat for både sundhedsrisici og uværdige forhold. Kommunikationen fra FFB/KAB’s side har været under al kritik – såvel generelt som individuelt. Jeg har besøgt flere beboere og er rystet over forholdene. De er udsat for skimmelsvamp, asbest-renovering uden varsel, støv i lejlighederne og vanvittigt meget støj. Og det har stået på i måneder.«

Støv alle vegne

Efter yderligere et par besøg kontaktede Lone Loklindt arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som på baggrund af den og flere andre henvendelser fra bekymrede beboere, valgte at tage ud på en lægefaglig besigtigelse

1. maj rykkede to læger fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling, overlæge Marianne Borritz og læge Margrethe Bordado Sköld, ud.

Margrethe Bordado Sköld fortæller her, hvad der mødte hende på byggepladsen:

»Mit overordnede billede var, at der var rigtig mange forhold, som ikke var i orden. Der var risiko for ulykker. Der var udtalt støj. Der var støv alle vegne. Der var blotlagt skimmelsvamp. Kort sagt uacceptable forhold at bo under,« slår hun fast.

Støjen var ulidelig

Som et resultat af Marianne Borritz og Margrethe Bordado Skölds besigtigelse har de to læger udarbejdet en fire sider lang arbejds- og miljømedicinsk rapport, som er sendt til Frederiksberg Kommune, KAB, FFB, Styrelsen for Patient Sikkerhed samt Arbejdstilsynet.

I rapporten skriver lægerne blandt andet:

»Risiko for ulykker: Hele bebyggelsen fremstår som en byggeplads. Der pågår kørsel med store maskiner ad nødtørftige veje, hvor beboere cykler, og børn leger omkring (og endda på) de store containere, som flere steder står med åbne låger

Støj: Der er udtalte støjgener på hele matriklen og områder omkring denne. Mest udtalt i opgange og lejligheder. Vi besigtigede en lejlighed, hvor faldstammen var under udboring. Støjen i hele opgangen, på reposen og i lejligheden var ulidelig. På etagen/repos var det ikke muligt at føre en samtale. I lejligheden var støjniveauet over smertegrænsen.«

(artiklen fortsætter under billedet)

Læge Margrethe Bordado Sköld kalder forholdene i Bebyggelsen Søndermarken uacceptable at bo under.

Læge Margrethe Bordado Sköld kalder forholdene i Bebyggelsen Søndermarken uacceptable at bo under. – Foto: Poulsen Photography

Synlig skimmel

Rapporten fortsætter:

»Støv: Udearealer, opgange, reposer og inde i lejligheder overalt er udtalt støvet. Overflader er dækket af finkornet betonstøv. I den lejlighed vi besøgte, var den såkaldte opsatte støvvæg ind til toilet nedtaget – med direkte adgang ind til bad/toiletrum, hvor udboring pågik. Der var således fri udblæsning af støv til omgivelserne. Tilstødende rum – køkken, stue og værelse (hvor beboers indbo var forsøgt nedpakket i sække) var således overalt dækket af finkornet støv. Der var ingen adskillelse til køkken, hvor madlavning stadig foregår under renoveringen (…) Der var ikke mulighed for at lufte ud i lejligheder grundet opsat stillads på begge sider af bygningen, og da vinduerne af sikkerhedsmæssige årsager var fastlåst.

Skimmelsvamp. I den besøgte lejlighed bemærkedes synlig skimmel af et stort område fra gulvet og cirka 40 centimeter op ad altanvæggen.«

Til skade for helbredet

I rapporten opsummerer Marianne Borritz og Margrethe Bordado Sköld:

»Lægelig vurdering: På baggrund af de ovenfor beskrevne sundhedsskadelige støv- og støjforhold samt forekomst af skimmelsvamp vurderes det, at ophold i lejligheder vil kunne forvolde skader på helbredet for beboerne – både på kort og lang sigt.

Der er risiko for at udvikle luftvejssygdomme som hoste, astma, forværring af bestående lungesygdom og udvikling af alvorlige sygdomme. Der er risiko for høreskader ved støjniveauer tilsvarende de forhold, der var tilstede under vores besøg. Desuden er der risiko for generelle indeklimasymptomer med irritation af slimhinder, hovedpine og påvirket koncentration.

Der bor både børn, voksne og ældre i bebyggelsen – flere med kroniske sygdomme, som opholder sig i lejligheden det meste af dagen. Børn, syge og ældre er mest udsatte for påvirkning af helbredet.

Dertil vurderes der at være væsentlige sikkerhedsmæssige risici for beboerne i forhold til ulykker – både ved ophold på udeterrænet, på trappeafsatser og opgange – hvor der fandtes åben adgang til stilladser, containere, maskiner og byggemateriel.«

Kommunen har svigtet

De to læger konkluderer:

»Bebyggelsen findes ud fra en sundhedsmæssig vurdering uegnet til beboelse så længe byggeriet pågår og frem til renoveringen er endeligt afsluttet og der er foretaget en grundig professionel rengøring (hovedrengøring) af samtlige lejligheder og opgange, samt oprydning af alle udearealer.«

Marianne Borritz og Margrethe Bordado Sköld slutter med en utvetydig kritik af Frederiksberg Kommune:

»På arbejds- og miljømedicinsk afdeling vækker det undren, at Frederiksberg Kommune – som tilsynsmyndighed og trods flere henvendelser fra bekymrede beboere og praktiserende læger – ikke tidligere har taget de nødvendige skridt i forhold til en egentlig genhusning af samtlige beboere. Det kunne for eksempel ske ved renovering af én blok ad gangen,« lyder slutreplikken i den arbejds- og miljømedicinske rapport, som altså blandt andet er sendt til Frederiksberg Kommune.

Psykisk hårdt

Margrethe Bordado Sköld tilføjer:

»I rapporten behandler vi primært de fysiske konsekvenser af renoveringen. Et andet væsentligt forhold er påvirkningen af beboernes psykiske helbred. Det at bo og leve under de beskrevne forhold i så lang en periode er psykisk belastende, og medfører derudover en stor indskrænkning af beboernes sociale liv,« understreger hun.

Nu mandsopdækkes KAB – læs om de tre påbud her

Uddrag fra arbejds- og miljømedicinsk rapport: »Støjen i hele opgangen, på reposen og i lejligheden var ulidelig. På etagen/repos var det ikke muligt at føre en samtale. I lejligheden var støjniveauet over smertegrænsen.«

Uddrag fra arbejds- og miljømedicinsk rapport: »Støjen i hele opgangen, på reposen og i lejligheden var ulidelig. På etagen/repos var det ikke muligt at føre en samtale. I lejligheden var støjniveauet over smertegrænsen.« – Foto: Bo Børresen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
I denne uge skriver klummeskribent Githa Schultz om dengang, hun var på bilferie med sin familie i Harzen.

Fars fede 70‘er-ferie med villatelt på biltoppen: »Det var en 14-dages telttur i helvede«

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Krisen størst på ministerens hjemø: Tårnby og Dragør topper liste over lønkompensation