Jens Chr. Tjell er formand for Beboerforeningen for Stræderne og Strøget, hvor de har stor fokus på at nedbringe antallet af natbevillinger til beværtningerne. Foto: Benedicte Lorenzen

DEBAT – Beboere i støjhelvede: Hvorfor bliver loven tilsidesat?

AF JENS CHR. TJELL, Formand for Stræderne og Strøgets Beboerforening på vegne af foreningen

»Endnu en bar har fået 05-bevilling trods bevillingsstoppet, så hvem bestemmer egentligt i København?« – spørger formand for Nørre Kvarter beboerforening, Søren Rud i City Avisen 12. februar.

Og nu har endnu en ny bar fået 05-bevilling i vores kvarter – denne gang på hjørnet af Rådhusstræde og Kompagnistræde – et område der ligesom Nørre Kvarter har fået et meget stort antal nye barer med 05-bevilling i de senere år.

Desværre vælger Bevillingsnævnet af uransagelige grunde ikke at bruge Restaurantionsloven til at regulere nattelivet.

LÆS OGSÅ: Åbent brev til Frank Jensen: Hvem bestemmer egentlig udviklingen i København?

I Restaurationslovens §12 står: »Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.«

Kan Bevillingnævnet forklare, hvorfor de vælger at tilsidesætte restaurationsloven?

Alle barer, der har søgt bevilling før 18. december 2018, får det. Bevilllingsnævnet kører på automatpilot – ja, faktisk forstår vi ikke, hvad Bevilllingsnævnets funktion er?

Af referaterne fremgår det stort set hver eneste gang, at hverken formanden, politiet eller Center for Miljøbeskyttelse (de der modtager beboerens klager) har kommentarer. Bevillingsnævnet skal naturligvis være et regulerende organ for antallet og fordelingen af bevillinger. Men i stedet transformeres Middelalderbyen dag for dag til en Reeperbahn-lignende kulisse for et pulserende natteliv med støj, møg og utryghed.

På hvert af de lukkede månedlige møder i Bevillingsnævnet behandles hver ansøgning i gennemsnit indenfor 1-3 minutter. Der er næsten aldrig afstemning om tildelinger. Bevillingsnævnet synes ukritisk at tildele bevillinger som ansøgerne ønsker, uden særligt hensyn til indsendte klager og omkringboendes ve og vel, og 05 bevillinger tildeles uanset om etablissementerne måske ikke umiddelbart vil bruge den. »Den kan jo være rar at have,« synes holdningen at være. Men ifølge resturationsloven skal en bevilling inddrages, hvis den ikke benyttes. Det sker bare ikke.

Bevillingsnævnet har ansvaret, men ingen i nævnet synes at tage ansvar. Når nævnet har valgt at frasige sig sin mulighed for at regulere via Restaurationsloven, hvorfor så ikke tage konsekvensen og nedlægge nævnet? Nævnet er ekstremt lukket med lukkede dagsordener og yderst kortfattede referater. Medlemmernes og sekretariatets ageren kan ikke følges af offentligheden. Ikke klædeligt i et demokrati og specielt bekymrende, når nævnet netop har at gøre med forvaltning af bevillinger, som er af stor økonomisk betydning for restaurations- og barejere, og af tilsvarende stor velfærdsmæssig betydning for beboerne.

Vi håber, at vor nye kultur- og fritidsborgmester – formand for Bevillingsnævnet, Franciska Rosenkilde (Alt.) kan og vil tage fat i en reformering af Bevillingsnævnets højst utilfredsstillende rolle og ageren, så det fremover af beboerne kan opfattes som værende sin opgave værdig.

Vi – Beboerforeningerne i Middelalderbyen – hjælper meget gerne med processen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Røde damer: STÅ, grøn mand: GÅ

Optog, skattejagt og ansigtsmaling