Den lokale fodboldklub Nørrebro United har igangsat et nyt projekt ved navn Baggårdsbold for at imødekomme den store efterspørgsel efter at starte til fodbold i klubben.
Den lokale fodboldklub Nørrebro United har igangsat et nyt projekt ved navn Baggårdsbold for at imødekomme den store efterspørgsel efter at starte til fodbold i klubben. - Foto: Nørrebro United

DEBAT: Ny kunstgræsbane i Nørrebroparken

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Nørrebro Uniteds bestyrelse

Interessen for at dyrke fodbold blandt Nørrebros børn og unge er voksende og allerede nu større end, hvad kvarterets fodboldklubber kan tilbyde af aktiviteter. Nørrebro United er blevet ufrivilligt eksklusiv, fordi vi ikke har plads til at starte alle de hold, der efterspørges af kvarterets børn.

Vores forening skal være et mødested for alle børn og unge fra alle vilkår.

Men når vi har for få pladser, ser vi en tendens til, at dem med stærkest familieopbakning får de fleste af holdpladserne, mens dem i risiko for udsathed forbliver uden for foreningslivet.

18 procent af Nørrebros børn vurderes som ikke motorisk alderssvarende, når de starter i 0. klasse, og forskning viser, at dårlig motorik statistisk set hænger sammen med dårligere skolegang, som igen betyder rigtig meget senere livet.

Flaskehalsen for Nørrebro United er manglende baner. Nørrebro United er på de 11 år, den har eksisteret, vokset til at være blandt de fem største fodboldklubber i landet målt på antal af børne- og ungdomsmedlemmer.

Klubben har stadig en lang venteliste på næsten 500 børn under 15 år, der gerne vil spille fodbold, men som ikke kan tilbydes den nødvendige baneplads.

Antallet af børn på Nørrebro, der dyrker foreningsidræt under gennemsnittet på landsplan, men vi har som forening kapacitet til at igangsætte mange flere, hvis pladsen er der. Nørrebro United arbejder derfor aktivt på etablering af nye baner for at modsvare efterspørgslen.

Aktuelt har klubben igangsat et projekt kaldet Baggårdsbold. Her udnyttes de mange små baner, der er i bydelens mange åbne baggårde.

Aktuelt tilbydes fodboldtræning i kvartererne omkring Lundtoftegade, Blågården og Mjølnerparken, og vi arbejder sammen boligforeninger og fonde aktivt på at få opgraderet flere nedslidte boldbure til brugbare faciliteter.

Målet med denne indsats er at tilbyde foreningsmedlemskab tæt på hjemmet til børn, der mangler forudsætninger for at komme til træning, som fx manglende voksenopbakning til at blive hentet og bragt.

Udover Baggårdsbanerne er det også besluttet, at der skal anlægges en ny kunstgræsbane ved siden af den eksisterende boldbane i Nørrebroparken. Banen kan bruges både til børnestævner samt turneringskampe for hold op til 14-årige.

Den nye bane betyder, at Nørrebro United fortsat kan tage nye medlemmer ind og tilbyde træning og kampe til bydelens børn – også når de bliver 12, 13 og 14 år, hvor interessen stadig er stor og forskning viser stor gavn af foreningsdeltagelse.

Unge i kontakt med foreningslivet har bedre forudsætninger for at klare sig godt i samfundet, uafhængigt af hvad de ellers har at bokse med.

Det er klubbens håb, at der er forståelse for at tilvejebringe baneforhold, som modsvarer lokale ønsker, og som kan bidrage til en bedre opvækst og større lokalt sammenhold og kendskab mellem kvarterets børn, unge og forældre.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Ifølge Søren Svendsen er det ikke bilisterne, der ejer vejene.

DEBAT: Biler på Platanvej er ingen naturlov

Ejendommen omfatter stueetage til 5. sal samt kælder med parkering

Nu er grundstenen lagt til DFDS‘ nye perle