Frederiksborgvej er et af de steder, Bispebjerg Lokaludvalg mener skal prioriteres i Københavns Kommunes budget 2020.
Frederiksborgvej er et af de steder, Bispebjerg Lokaludvalg mener skal prioriteres i Københavns Kommunes budget 2020. - Foto: Arkivfoto: Michael Paldan

Lokaludvalg: her skal pengene bruges i Nordvest

BUDGET 2020: Bispebjerg Lokaludvalg har sendt deres ønsker til budgetforhandlingerne 2020 til Økonomiudvalget. Her får du et overblik over, hvor i Bispebjerg/Nordvest, de mener, pengene fra budget 2020 skal bruges:

– Ørnevej, Vibevej, Glentevej. Her er et skybrudsprojekt blevet udviklet af Områdefornyelse Fuglekvarteret, og samtidig vil man lave byrumsforbedringer. Projektet er besluttet og finansieret, men det er sat i bero på grund af anlægsloftet.

– Nørrebro Stationsområde. Lokaludvalget henviser til COBE arkitekters ideoplæg for området, som skal gøre området attraktivt for alle.

– Frederiksborgvej. Her ønsker man blandt andet, at der bliver afsat penge til sikre kryds, tryghedsskabende lys og træer.

– Lundehustorvet. Beboerne i kvarteret har længe ønsket sig et lokalt mødested, og der er blevet udarbejdet et skitseprojekt for området ved Lundehuskirken, FAKTA og Emdrup vænge, som er blevet kaldt Lundehustorvet.

– Værktøjer til håndtering af industriens kulturarv. Her ønskes der penge til udarbejdelse af fremsynede planer, der skal sikre industrielle kulturarvsmiljøer. Og lokaludvalget mener, at Nordvest vil være en oplagt case til at afprøve værktøjet.

– Udehus til skolehaverne. I efteråret nedbrændte den gamle træbarak, som har været brugt, når undervisningen i skolehaverne ikke kunne foregå i det fri. Skolehaverne er i brug året rundt, og udvalget mener derfor, at der er tale om et akut problem, som man bør prioritere at finde penge til, så der kan blive bygget et tidssvarende undervisningslokale.

– Lægehus til Bispebjerg. Sundhedsforvaltningen har ifølge lokaludvalget peget på, at der er et presserende behov på Bispebjerg, når det kommer til at finde egnede lokaler til praktiserende læger. Bispebjerg er desuden et udsat boligområde, og bydelen er karakteriseret ved at have den korteste middellevetid. Derfor mener lokaludvalget, at behovet for lokalområdet er særligt stort, og de ønsker at kommunen arbejder videre på at etablere et lægehus i Bispebjerg.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Arkivfoto

Unge sangere tager til Grønland og Island

Øbrohus‘ planer for et nyt bibliotek og boliger på Jagtvej.

Debat: Klimavalget gør bibliotekssagen på Jagtvej nemmere