Der bør være bedre adgang til skolens udearealer, mener forældrene i skolebestyrelsen på Tagensbo Skole.
Der bør være bedre adgang til skolens udearealer, mener forældrene i skolebestyrelsen på Tagensbo Skole. - Foto: Benedicte Lorenzen

Skab bedre adgang til udearealerne på Tagensbo Skole

Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Af forældrene i skolebestyrelsen på Tagensbo skole: Mette Clausen, Lotte Walther Skyt, Maybritt Nielsen, Martin Jensen, Anette Zacho Fomsgaard og Kassem Kanaan.

Københavns Nordvestkvarter er rig på pladser. Problemet er bare, at enkelte naboer ikke er meget for at lade børn og unge benytter pladserne, fordi det larmer. Vi forældre i skolebestyrelsen så gerne, at det blev nemmere at få adgang til udearealerne på Tagensbo Skole.

Vi mener ikke, at tiden er til at træffe hurtige beslutninger om skolens udearealer, men i stedet støtte op om vores arbejde, når vi forsøger at få vores børn og unge til at bruge udearealerne i fritiden og tiltrække børn og unge, der ønsker at bruge områderne til sunde fritidsaktiviteter, som for eksempel skatere, der skaber liv og tryghed på området.

Hvis kommunen fortsætter med sine planer, frygter vi, at ’Bakken’, som ligger ud mod boldbanerne på skolens udearealer, vil blive sværere at få adgang til trods for dets ideelle muligheder for at skate og kælke om vinteren.

Teknik – og Miljøudvalget vil løse problemet med larm ved at lave en ny belægning og gøre det sværere at skate på ’Bakken’. Men det er en dårlig idé, som blot skaber flere problemer, end den løser. For det første får vi mindre skaterkultur, som bydelen mangler. For det andet vil det ikke løse problemet med et stigende antal sports- og kulturaktiviteter på udearealerne – det vil blot sprede problemstillingen til gader og stræder og ud over en længere tidshorizont til endnu større gene for vores naboer.

Som forældre er vi glade for at Tagensbo skole er en udeskole. Udeliv er del af vores DNA, og samspillet mellem skolen, Degnestavnen og Smedetoften skaber de perfekte rammer for vores arbejde med at give vores kvarter de sjove, forskelligartede legepladser og boldbaner samt rekreative områder, hvor børn, voksne og ældre kan mødes til legeaftaler eller en picnic.

Vi vil gerne appellere til kommunen om, at man genovervejer planerne. Lad os få sat gang i arbejdet med nogle reflekterede overvejelser og i hvert fald i første omgang undersøge omfanget af støjgenerne. Som vi forstår det, er det lige nu én enkelt borgers klager, der har sat gang i planerne.

Vi tror på, at med en fælles indsats kan vi skabe plads til en hel masse sportsaktiviteter uden at vi overskrider folks grænse for larm og støj og skal ligge i konflikt med behovet for ro i de private hjem.

Uroskabende unge har fyldt unødigt meget i bybilledet, og det er desværre på bydelens pladser, vi møder hashkriminalitet og salg af hårde stoffer. Netop derfor ønsker vi, at det bliver nemmere for børn og unge at udøve sunde aktiviteter på skolens arealer og for familier og andre at bruge de skønne arealer, der omgiver skolen – og gerne inden for nogle veldefinerede rammer, så vi fortsat sikrer, at skolen er et rart og trygt sted at være og er i god balance med lokalområdet. Vi hjælper meget gerne til med at se på, hvordan sådanne reguleringer af en positiv adfærd og aktiv brug af skolens udearealer kunne se ud.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Burgere fra Cocks and Cows vil i den kommende tid kunne nydes udendørs.

Cocks and Cows er klar med nyt streetfood-koncept

Politiet satte i sidste uge advarselsskilte op i Kongens Have. Er der for mange mennesker, kan politiet lukke haven.

Solrige dage på vej, men politiet advarer: Vi kan lukke Kongens Have