Det kan være slut med at benytte tunnelen ved Ryparken Station om et halvt år tid. Arkivfoto: Michael Paldan

Gangtunnel skal fyldes med vand

ÆNDRING. Som led i Københavns Kommunes skybrudsstrategi er der planer om at sløjfe gangtunnelen ved Ryparken Station og omdanne den til vandmagasin. Politikerne i kommunen skal tage stilling til forslaget til januar.

 

VANDUNDERGANG: Hvis politikerne siger god for det til januar, skal gangtunellen ved Ryparken Station lukkes, og i stedet skal tunnelen være en del af en skybrudssikring, som skal hindre, at Heldingørmotorvejen og omegn bliver oversvømmet i fremtiden.

» Det skal benyttes til opmagasineringsbassin til vand. Volumen gør, at vi kan benytte det til dette formål. Den vil kunne minimere risikoen for oversvømmelse med 50 procent,« siger Mikkel Balskilde, centerchef i Center for klimatilpasning i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

»Den korte fortælling er, at der er brug for en skybrudssikring, inden den store Svanemøllen Skybrudstunnel er etableret i 2027 efter planen,« siger han.

Lukkes permanent

Hvis det vedtages, skal tunnelen permanent lukkes for fodgængere og blive en del af skybrudsplanen, også efter 2027.

»Gangtunnellen vil også være med til at skybrudssikre motorvejen, når Svanemøllen Skybrudstunnel er klar,« fortæller Mikkel Balskilde.

I dag bruger folk tunnelen, når de skal på tværs af Helsingørmotorvejen, for eksempel til Ryparken Station fra Emdrupsiden.

De har dog også mulighed for at benytte cykel- og gangbroen over motorvejen. Det er dog en noget længere og ikke helt så direkte tur, til gengæld er der ingen trapper, så det er en mere brugbar passage for barnevogne og kørestole.

»Vi har undersøgt brugen af tunnellen kontra cykel- og gangbroen. Og dobbelt så mange bruger broen,« siger Mikkel Balskilde, som dog erkender, at en del mennesker skal ændre deres mønstre på tværs af Helsingørmotorvejen.

»Cirka 1000 om dagen bruger tunnellen,« fortæller han ud fra kommunens undersøgelse.

Bedre adgang til bro

Ifølge Mikkel Balskilde har de lokale foreninger og udvalg, som kommunen har været i kontakt med, ikke været negative omkring ændringerne.

Begge lokaludvalg omkring stationen er orienteret, men de har ikke taget endelig stilling til deres holdning.

Østerbro Lokaludvalg er først informeret for nylig. Trafikudvalget i lokaludvalget er dog umiddelbart positivt indstillet, hvis der bliver bedre adgang i form af flere trapper til broen og også gerne en trappe direkte fra broen til perronen.

Bispebjerg Lokaludvalg har heller ikke taget stilling. De har sagen i høring hos relevante beboerforeninger. Et underudvalg i dette lokaludvalg er dog også overvejende positivt.

Her mener man dog, at der skal være bedre skiltning og belysning omkring broen, hvis det bliver den eneste passage på tværs af motorvejen ved Ryparken Station.

Besluttes til januar

Mikkel Balskilde fortæller, at en anden skybrudsløsning vil være langt mere dyr og besværlig.

»Alternativet ville være en ledning ned i motorvejen. Det ville lukke vejen et stykke tid og være markant dyrere.«

Politikerne skal tage stilling til sagen til januar, og siger de ja til at ændre tunellen, lukker den som fodgængertunnel i slutningen af forår og åbner som vandmagasin i slutningen af 2019.

Det er Vejdirektoratet, og dermed staten, som ejer tunnelen, som tidligere er kritiseret for at være beskidt og utryg.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Nu kan du skøjte på Runddelen

Så er der ung musik og ungt teater