Irminger – manden der jagtede sørøvere

LOKALHISTORISK: Mange gader på Østerbro er opkaldt efter store personligheder, og mange af disse er kendte i offentligheden. Irmingersgade, som forbinder Blegdamsvej og Sortedam Dosseringen, er en sådan, omend Carl Irminger ikke er så kendt, selv om han var en af 1800-tallets store mænd.

Carl Ludvig Christian Irminger, født 3. april 1802 i Wevelsfleth, Holsten, og døde 7. februar 1888 i København.

Umiddelbart efter sin udnævnelse til officer i 1822, og efter en kort tur til Vestindien, blev han udkommanderet med korvetten Najaden til Vestindien igen, for at være med til at bekæmpe sørøveriet.

Her gjorde han sig positiv bemærket som en resolut og modig mand, da han med den lille kystskonnert Vigilant, bemandet med et par af Najadens matroser, en snes vestindiske soldater samt nogle sorte, entrede sørøverskibet Adolpho mellem Portorico og Culebra, dræbte kaptajnen og tog besætningen til fange.

Han vendte flere gange tilbage til Vestindien og gjorde sig positivt bemærket. I 1832 rejste Irminger med fregatten Havfruen, som lærer i sømandskab for prins Frederik (senere Frederik 7.), og her lagdes grunden til et venskab mellem dem, der varede hele livet. I maj samme år ansattes han som adjudant og kavaler hos prinsen.

Da prins Frederik, i sine yngre år, foretog en del sørejser, ledsagede Carl Irminger prinsen på alle disse rejser.

Efter Frederik 7.’s tronbestigelse, i 1848, indtrådte han i kongens adjudantstab og udnævntes 1849 til generaladjudant for Søetaten og kongelig jagtkaptajn, 1850 blev han marineminister ad interim i Moltkes ministerium, dog kun i en kortere periode.

Efter krigens slutning beholdt han sin post som generaladjudant.

I 1866 transporterede han, med kongens dampskib Slesvig eskorteret af panserfregatten Peder Skram, den danske prinsesse Dagmar til Rusland, hvor hun blev gift med den kommende Kejser Alexander d. 3.

Ved denne lejlighed dekoreredes han med Storkorset af Dannebrog. Da posten som generaladjudant blev nedlagt i 1870, beholdt Irminger sin stilling som kongelig jagtkaptajn, indtil han 1872 afgik på grund af alder. Han døde 7. februar 1888 og er begravet på Holmens Kirkegård.

Østerbro Lokalhistorisk Forening og Arkiv,

Bryggervangen 62

www.2100lokalhistorisk.dk

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Engle i England: “Skål, skål, skål”

Der er også en stille ADHD