Sankt Kjelds Plads, er ombygget til Klimakvarter, er opkaldt efter helgen i 1100-tallet. Foto: Martin Sørensen

En af de få danske helgener

LOKALHISTORISK: Sankt Kjelds Gade ligger mellem Jagtvej og Sankt Kjelds Plads og blev navngivet i 1908, hvorfor det må antages at pladsen for enden af gaden, Sankt Kjelds Plads, har fået sit navn omkring samme tidspunkt. Den korte gade er en meget stille og rolig gade i dag, men i 1950’erne var den en livlig gade med mange småhandlende.

Men hvem var Sankt Kjeld så, ja han var en af de få danske helgener.

Kjeld blev født i begyndelsen af 1100-tallet af velstående forældre, der boede på en gård på Randersegnen.

Han var en gudfrygtig dreng, og det blev tidligt besluttet, at han skulle have en fremtid inden for kirken. Han blev sendt til Viborg, hvor han blev optaget i domkapitlet ved domkirken.

Domkapitlet var det sted, hvor præster blev uddannet på dette tidspunkt, og mens de levede som kannikker ved domkapitlet, forestod de gudstjenesten ved domkirken og assisterede biskoppen i hans administrative arbejde.

Kjeld trivedes meget fint i domkapitlet, og omkring 1145 blev han valgt til provst af de øvrige kannikker. Kjeld var tilsyneladende en meget omsorgsfuld, gavmild og barmhjertig mand, der gav alt hvad han formåede, til de syge, fattige og nødlidende. Det fortælles i hans helgenbiografi, at da Viborg by i 1145 var truet af en brand, løb Kjeld op i domkirkens tårn, hvor han bad inderligt til Gud om at skåne byen og kirken, hvorefter brandens rasen skulle være dæmpet mærkbart.

Senere begav han sig på en pilgrimsfærd til Rom, hvor han besøgte apostlenes grave og fik foretræde for pave Eugenius 3. (1145-1153). Han søgte pavens tilladelse til at drage på mission blandt venderne, men selv om han fik denne tilladelse, gav paven udtryk for, at han hellere så, at Kjeld vendte hjem til Viborg og fortsatte sit arbejde som provst ved domkapitlet.

Paven skrev til domkapitlet, der måtte bøje sig og tage Kjeld tilbage, men kort tid efter, i 1150, døde han i Viborg og blev gravsat i domkirken.

Nogen tid efter begyndte der at florere fortællinger om mirakler ved Kjelds grav. Syge blev raske efter besøg ved graven, og især synes blinde at have haft gavn af et besøg ved graven. Ifølge helgenbiografien havde mindst 12 mennesker fået synet tilbage.

De kirkelige myndigheder ønskede nu at få Kjeld kanoniseret, og de sendte derfor en ansøgning herom til paven i Rom. I 1188 tillod pave Clemens 3. (1187-1191), at ærkebiskop Absalon gav Kjeld en lokal saligkåring, hvilket skete den 11. juli 1189.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bryggervangen 62, kld, 2100 København Ø

www.2100lokalhistorisk.dk

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Klassisk New Orleans-jazz med yngre og ældre musikere

Farvel: Rektor Per Holten-Andersen takker af