Øresundsskolen er blandt de skoler, der modtager elever fra bosteder.
Øresundsskolen er blandt de skoler, der modtager elever fra bosteder. - Foto: Thomas Frederiksen

Elever fra kommunale bosteder er i skole

Bosteder i Københavns Kommunes regi sender børn i skole i Københavns Kommune.

I modsætning til andre københavnske skoleelever går en stor andel elever fra bosteder i skole i denne uge.

18 elever blev undervist på 3 specialskoler for nogle af de mest udfordrede børn i onsdags.

Flertallet af dem kommer ifølge Minby.dk’s oplysninger fra bosteder i Københavns Kommunes eget regi.

Dermed sender kommunen elever til undervisning i kommunen på et tidspunkt, hvor næsten alle børn ellers opfordres ved lov til at holdes hjemme.

»Vi tilbyder nødpasning, når der er behov. For nogle sårbare børn, og børn og unge med handicap kan det være helt afgørende, at de kan fortætte deres skolegang. Det er altid en individuel vurdering, som bliver fortaget sammen med forældre eller værge,« lyder det i en skriftlig kommentar fra faglig direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Camilla Niebuhr.

Pædagogiske behov

Nødpasning er i folkeskolerne ellers næsten udelukkende, når forældre er ansat i sundhedsvæsenet, og det gælder for børn i alderen 0-9 år.

Derudover er der dog et kriterium med børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som kommunen henviser til.

Bostederne er i Socialforvaltningens regi, og rammerne for at skolerne kan modtage eleverne derfra, er aftalt på et møde mellem de to forvaltninger.

Minby.dk henvendte sig i første omgang til Socialforvaltningen for at høre, hvorfor alle elever ikke kan være på bostederne, når stort set alle andre elever i København skal blive hjemme, medmindre deres forældre arbejder i sundhedssektoren, men det var Børne- og Ungdomsforvaltningen, der svarede på spørgsmålene.

Det er ikke alle unge fra bosteder, der sendes i skole. Nogle er hos deres familier, og andre er på bostederne, oplyses det.

Fredeligt og roligt

Formanden for Københavns Lærerforening Lars Sørensen har indtryk af, at det forløber godt med at modtage fra bostederne i denne uge.

»Det virker som om, at de fungerer relativt fredeligt og roligt. Og det er vigtigt at finde gode konkrete løsninger lokalt,« siger han og nævner, at det er vigtigt, at der ikke er smitterisiko for personalet på skolerne.

Specialskoler

  • De fire skoler for de handicappede og udsatte elever er: Øresundsskolen på Østerbro, Heerup Skole i Vanløse, Strandparkskolen, Fensmarkskolen på Nørrebro og Strandparkskolen i Sydhavnen.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Kom at hør om de mere kendte straffesager på Frederiksberg.

Bliv klogere på Britta-sagen: Retspræsident fortæller om straffesager på Frederiksberg

Hvor Den Franske Skole stod, blev der rejst et granklædt kors til minde om de mange omkomne elever og lærere. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Tragedie: 75 år efter bombningen af Den Franske Skole