Flere og flere københavnere henvender sig til Borgerrådgiveren. Arkivfoto: Michael Paldan

Plads til forbedringer

 

ANALYSE AF CARSTEN MAI

Målene er langt fra nået. Så klar er konklusion i den nye beretning fra kommunens Borgerrådgiver som kan sammenlignes med ombudsmanden. Borgerrådgiveren skal sikre, at borgene behandles korrekt og at deres retsstilling respekteres.

Men kommunens forvaltninger lever langt fra op til målene. Det gælder både målene om retssikkerhed, god borgerbetjening og forvaltning der respekterer lovene.

Flere og flere københavnere henvender sig til Borgerrådgiveren. Sidste år henvendte over 800 københavnere sig skriftligt til Borgerrådgiveren, og 10 procent flere københavnere end året før klagede deres nød i telefonen. Over 3.000 borgere havde Borgerrådgiveren således i røret sidste år. Langt de fleste klager gik på sagsbehandling som kan medføre, at borgeren stilles ringere end den enkelte har krav på.

 

Borgerrådgiveren har gennemført en særlig analyse af Socialforvaltningens sagsbehandling indenfor børn – og ungeområdet, og konklusionen er rystende læsning. Undersøgelsen dokumenterer, at Socialforvaltningens center på området i en lang række sager har handlet udenfor deres kompetence og Borgerrådgiveren skriver direkte, at der kan sås tvivl om, hvorvidt forvaltningen har handlet objektivt.

Det sidste er stort set den værste mistanke der kan rettes mod en offentlig forvaltning: Den må ikke holde med nogen parter i en sag, men skal alene vurdere de konkrete forhold i sagen. Får københavnerne mistanke om, at andre hensyn spiller ind i sagsbehandlingen, forsvinder tilliden til forvaltningen meget hurtigt.

Borgerrådgiverens karakter til Borgercenter Børn og Unge der er en del af socialforvaltningen er derfor også ganske klar: Resultatet er både overraskende og nedslående. Borgerrådgiveren slår videre fast, at ikke en eneste af de sager han har set nærmere på indenfor børne- og ungeområdet blev håndteret korrekt i forhold til de krav, der indgår i hans undersøgelse. Med andre ord: Der var fejl i 100 procent af sagerne!

Socialforvaltningen tegner sig alene for hver tredje klager til Borgerrådgiveren, men retfærdigvis skal man huske, at netop denne forvaltning har rigtig meget borgerkontakt i forhold til f.eks. Økonomiforvaltningen som i stor udstrækning håndterer sager mellem kommunen og andre myndigheder.

Borgerrådgiveren maler dog ikke alt sort, beretningen indeholder også eksempler på, at kommunen i en række tilfælde er hurtig til at rette fejl og bruge dem til at forbedre deres behandling af borgerne.

Men den skandaløse sag på børne- og ungeområdet viser, at det var en rigtig god idé at Borgerrepræsentationen for nogle år siden besluttede sig for, at en kommune af Københavns størrelse har brug for en ombudsmand der er uafhængig af forvaltningerne og borgmestrene.

Borgerrådgiveren er københavnernes vagthund, og der er intet der tyder på, at han og hans medarbejdere får mindre at lave i det nye år. Københavnerne kan godt forstå, at der sker fejl. Men ikke hvis fejlene sker systematisk og man ikke lærer af dem.

Der er derfor fortsat god plads til forbedringer.

 

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

0

Fakler mod hjemløse-bortvisninger

Politikere manglede info om strøm i havnen