Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard er kommet 'megagodt' fra start som borgmester, mener Carsten Mai. Arkivfoto: Michael Paldan

Politisk sejr til borgmester og udsatte borgere

AF CARSTEN MAI

Skuden er vendt på kommunens jobcentre som i mange år har været kendt for dårlig service overfor borgerne og stressede og frustrerede sagsbehandlere. Men nu er situationen en anden. Efter det lykkedes borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, (V), at få ekstra 75 mio. kr. til området er servicen blevet forbedret og arbejdsglæden vendt tilbage.

Før det markante løft af området sad hver sagsbehandler med over 200 sager på skrivebordet. Sager som ofte er komplicerede, og hvor afgørelsen har enorm betydning for den enkelte borger. Nu ligger der kun i gennemsnit 50 sager hos den enkelte sagsbehandler som på den måde både kan ekspedere sagerne hurtigere og komme mere i dybden med den enkelte borgers problemer.

FOR ET ÅRS TID SIDEN var jobcentrene udsat for alvorlig kritik. Mange mente, at al for få nedslidte og syge københavnere fik den førtidspension, de var berettigede til, og sygefraværet blandt sagsbehandlerne var tårnhøjt.

Den daværende borgmester på området evnede ikke at løse problemerne, og den stærke protest fra de berørte borgere og de pårørende var med til at feje hende ud af borgmesterkontoret. Medierne blev opmærksomme på sagen, og de mange interviews med københavnere der sad fast i systemet overbeviste de fleste om, at kommunen gjorde et dårligt job.

Cecilia Lonning-Skovgaard har dygtigt gennem budgetaftalen fået flere penge til sit område og har på den baggrund igangsat det toårige forsøg på jobcentrene som altså allerede nu har givet gode resultater og skabt glæde både blandt de udsatte borgere og medarbejderne på centrene.

Hendes forvaltning har nedsat en taskforce som skal rette indsatsen op både indenfor førtidspensions- og fleksjobområdet og der følges op på indsatsen. Nu skal der gennemføres korte interviews med borgerne umiddelbart efter at de har været til møde på jobcenteret, men forvaltningen styrker også sin dialog med de borgergrupper der er dannet.

DET SIDSTE ER IKKE MINDST væsentligt, da den tidligere ledelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen helt forsømte at gå ind i en konstruktiv dialog med borgerne. Forvaltningen undervurderede dengang katastrofalt, hvilken indflydelse borgergrupperne ville få ikke mindst gennem deres effektive samarbejde med medierne.

Københavnerne tog sig dengang til hovedet, når de gennem medierne kom tæt på udsatte borgere som kun oplevede mistro på jobcentrene. Men en anden servicekultur er nu på vej og er i sig selv allerede en succes selvom en varig effekt nok også kræver at området får flere penge at gøre godt med, når forsøgsperioden på de to år udløber.

VENSTRES TOPFIGUR i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, er kommet megagodt fra start med sin borgmesterperiode og er i gang med at flytte kulturen i sin store forvaltning fra stress og kontrol og over til service og kvalitet. Medarbejderne er med hende, og blå blok kan med hendes indsats notere sig for en vigtig politisk sejr.

Carsten Mai analyserer politikken i København. Han var i otte år pressechef for tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. I dag driver han konsulentvirksomheden Carsten Mai & Co, som rådgiver virksomheder og organisationer om kommunikation og politik. Han er uddannet cand.scient.soc. og bor med sin familie i København. www.carstenmai.dk

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Tid til jazz i julen

Planetarium har stor succes med folkeskoler