Det er på en yderst alvorlig baggrund, at kommunen nu har sat gang i en debat om trafikken i den indre del af København. Arkivfoto: Rikke Milling

Bilfrit København er næppe på vej

ANALYSE AF CARSTEN MAI

Det er på en yderst alvorlig baggrund, at kommunen nu har sat gang i en debat om trafikken i den indre del af København.

De mange terrorangreb i flere europæiske byer fik nemlig Teknik- og Miljøforvaltningen til at overveje at gøre Middelalderbyen så godt som bilfri.

Men da politiet mener, at det er nødvendigt at opretholde de terrorsikringer, som københavnerne kender fra gadebilledet selv uden biler, blev den idé droppet.

Til gengæld er der nu udarbejdet tre scenarier for, hvordan trafikken kan styres i det helt centrale byområde, og de er hver især temmelig drastiske.

KORT FORTALT strækker scenarierne sig fra at alle bilister med et ærinde kan køre i Middelalderbyen, over at kun beboere, håndværkere og beredskab kan køre i centrum til det mest radikale scenarie:

Selv beboerne i Middelalderbyen må ikke bruge bilen i området med mindre, de kan parkere i en privat gård.

Forslagene fik selvfølgelig aktiveret ikke kun politikerne i udvalget men også en lang række organisationer som så skræmmende perspektiver forude.

Den adm. direktør i Håndværkerforeningen i København, Christoffer Susé, påpegede f.eks., at bilerne ikke forsvinder, såfremt man lukker Middelalderbyen af. De bevæger sig blot andre steder hen, og skaber nye problemer.

Indlægget fra Håndværkerforeningens direktør fik sat gang i en massiv debat om de mange hensyn der bør indgå i en permanent løsning.

Indtil videre har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget bedt forvaltningen om yderligere oplysninger bl.a. om skiltning m.v.

De konservative i udvalget ønsker, at organisationerne og foreningerne i København inddrages mere i processen herunder også dem, der ikke har adresse i Middelalderbyen.

De tre venstrefløjspartier og de radikale er positive overfor en fredeliggørelse af Middelalderbyen – læs så få biler som muligt – og vil gerne styre den kommende proces i den retning.

DET ER IKKE EN MEN SAG, politikerne har fået på deres bord. Uanset hvilken løsning de vælger, er der nogen som bliver sure.

Erhvervslivet og forretningerne vil gerne kunne køre ind i Middelalderbyen med varer, mens familierne uden bil der transporterer sig på cyklen meget gerne ser mindre biltrafik i de smalle gader.

Der er altså tale om en gordisk knude, som politikerne på et tidspunkt må hugge over. De fleste er enige om, at af hensyn til byens liv, miljøet og trafiksikkerheden er det nødvendigt at gøre noget meget snart.

POLITIKERNE har traditionelt lettere ved at træffe beslutninger der ikke kun får ros i starten af en valgperiode. Så er der nemlig længere tid til, at de skal møde vælgerne.

Set i det perspektiv er tiden inde til at vores politikere på rådhuset finder sammen om et kompromis der endelig tager livtag med trafikproblemerne i København.

Carsten Mai analyserer politikken i København. Han var i otte år pressechef for tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. I dag driver han konsulentvirksomheden Carsten Mai & Co, som rådgiver virksomheder og organisationer om kommunikation og politik. Han er uddannet cand.scient.soc. og bor med sin familie i København. www.carstenmai.dk

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Luften skal friskes op i Dragørs klasselokaler

Mæxico kommer til Nørrebro