Det er her på den sidste grønne plet i boligkvarteret omkring Saxtorphsvej, at man nu vil bygge endnu en dagsinstitution. Den bliver den tredje i rækken i et kvarter, der i forvejen er ved at drukne i trafik, når børnene skal afleveres og hentes.
Det er her på den sidste grønne plet i boligkvarteret omkring Saxtorphsvej, at man nu vil bygge endnu en dagsinstitution. Den bliver den tredje i rækken i et kvarter, der i forvejen er ved at drukne i trafik, når børnene skal afleveres og hentes. - Foto: Benedicte Lorenzen

DEBAT: Trafikkaos og borgerforagt på Saxtorphsvej

Henrik Palsmar (EL)

Medlem af Valby Lokaludvalg

Budgetforligspartierne på Københavns Rådhus har besluttet, der skal opføres en tredje institution – til 200 børn – på den sidste bid af det kommunale, grønne område på Saxtorphsvej. Det er ikke blot et grønt miljø-tab for beboerne. Den øgede trafik af biler og busser, der bringer børn til og fra institutionen, vil gøre de i forvejen store trafikproblemer uoverskuelige og direkte farlige.

Allerede efter opførelsen af den anden institution, Nabohuset, på grunden, var der stor utilfredshed blandt de omkringboende. Kommunen indrømmede, der var trafikproblemer og lovede at gøre noget ved dem. Flere politikere lovede også, at det ville blive det sidste byggeri på grunden. – Siden er intet sket.

Indtil man nu alligevel tvinger en ny institution ind på grunden – i sig selv en forkert beslutning. Det udstiller demokratiske problemer i byens styre. Overborgmesteren og Økonomiforvaltningen har det seneste år gennemført en proces om ”Fokuseret og mangfoldig borgerinddragelse”. Man har bedt borgerne komme med idéer til, hvordan kommunen kan blive bedre til at tage borgerne med på råd. Børnetrængslen på Saxtorphsvej er det stik modsatte – intet forsøg på at inddrage borgerne, før beslutningen blev trukket ned over hovedet på dem.

Dette tredje institutionsbyggeri kræver en ændring af Kommuneplanens bestemmelse om grundens anvendelse. Forslag om det er ikke vedtaget endnu, men har været i offentlig høring. Valby Lokaludvalg og en række borgere har i flere høringssvar protesteret mod ændringen. Alligevel synes BR-politikerne bare at vedtage institutionen på Saxtorphsvej uden et øjeblik at overveje at den er problematisk og møder stor borger-modstand.

Valbys befolkning vokser, så der er brug for institutionspladser. Kommunens mangeårige politik med hovedløst at sælge alle sine grunde betyder, at der kun er få steder tilbage, hvor man kan bygge institutioner. Men det virker, som om kommunen ikke grundigt har set på, om de pladser kunne skaffes på anden måde, fx ved en anden placering, udvidelse af eksisterende institutioner eller lignende?

Vi må håbe, politikerne retter op på det demokratiske underskud og går ind i en konstruktiv dialog med Valbys borgere om en bedre løsning end at fjerne den sidste rest af et offentligt grønt område og forvandle et villakvarter til trafikkaos.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Så er der Bogforum i Bella Center igen.

Sæt i gang, læseheste – der er Bogforum i weekenden

Overborgmester Frank Jensen skar kagen da det blev fejret, at der siden 2005 er uddannet 200 miljøambassadører på Amager.

200 miljøambassadører gør Amager mere miljøbevidst