Man skal se sig godt for, når man færdes i morgenmylderet på Saxtorphsvej, hvor Københavns Kommune planlægger at opføre endnu en daginstitution. Arkivfoto: Benedicte Lorenzen
Man skal se sig godt for, når man færdes i morgenmylderet på Saxtorphsvej, hvor Københavns Kommune planlægger at opføre endnu en daginstitution. Arkivfoto: Benedicte Lorenzen

DEBAT: Daginstitution på Saxtorphsvej får konsekvenser for et helt boligområde

’Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning’

Ville Budtz, formand for Grundejerforeningen Kanthusene

Peder Duelund Mortensen, arkitekt MAA og lektor emeritus på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Arkitektur, By og Land

Institutionsbyggeriet på Saxtorphsvej er med forslag om yderligere institutionsbyggeri tydeligt gået for vidt.

En enkelt, mindre institution virkede dengang Arken blev trumfet igennem trods tabet af en del af et dejligt friareal dog til at leve med.

Men den anden meget store institution, Nabohuset skulle ikke være bygget. Friarealerne blev beskåret så stærkt, at anvendeligheden og kvaliteten gik tabt, trafikken og parkeringsbehovet voksede mere end den lille boligvej, Saxtorphsvej kunne tage, og den store institutions bebyggelsesform og udnyttelsesgrad er ødelæggende for boligområders karakter og værdier.

Kvarteret er oprindelig opstået som et af Valbys mange byggeforeningskvarterer inspireret af den engelske haveboligbevægelse fra omkring år 1900. Beskedne boliger i dobbelthuse, små private haver og smalle veje. Til gengæld med fællesskaber om små, grønne åndehuller, en bebyggelsesform og kvaliteter der må danne forbillede netop i disse års klimaomstillinger.

Alligevel blev Nabohusets store institutionsbyggeri trumfet igennem i nattens mulm og mørke, og fejlen synes nu vanskelig, nærmest umulig at rette. Ikke desto mindre er det en løsning på disse foreliggende problemer, der burde være kommunens eneste og vanskelige opgave. Kommunen skylder lokalområdet en grøn og bæredygtig helhedsplan, og en realisering af planen her og nu.

Planerne om en tredie institution tydeliggør nu de forgangne års fejldispositioner og katastrofen ville være fuldkommen. Kvarteret savner sit friareal, trafik og parkeringspres skaber kaos i det oprindeligt så bæredygtige og attraktive boligområde.

Hele området huser nu Slaraffenland på Fengersvej med en udflytterbus, Vuggestuen på Eschrichtsvej, Nabohuset og Arken med en udflytterbus på Saxtorphsvej inden for en meget lille radius. Hertil kommer fritidshjem m.v. tilknyttet Vigerslev Allé Skole. Det er ganske mange børn og forældre, der afleverer i bil og buskørsel til udflyttere.

Det er ikke naturligt, at et sådant boligområde skal huse så mange institutioner, fordi kommunen ikke i tide gennem lokalplaner har sikret sig daginstitutioner, der hvor forældrene bor fx langs Gl. Køgelandevej og i Maskinparken på Vigerslev Allé.

Københavns Kommunes seneste udspil ”Saxtorphsvej, eksisterende trafikale forhold og workshop-løsninger” (notat 21. januar 2020) dokumenterer, at rent trafikalt kan området ikke bære en yderligere institution. Derfor er der i notatet en række forslag, men de ville yderligere begrænse friarealer og skabe mere trafikkaos i resten af området.

Det er i stedet på tide og lige i sidste øjeblik omsider at stoppe op, at indse og løse de allerede foreliggende problemer både som de udspiller sig i dagliglivets øjenhøjde og i helheden, i stedet for bevidstløst at fortsætte fortidens fejldispositioner og dermed at udløse en total katastrofe.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Sara Bech Jakobsen og Jeppe Greve har været i hele processen fra godkendelse af og til byggeriet af Stairways.

»Det skal være fedt foran, på og bag scenen«

Hanne Andersen har boet i Nordvest siden 1994, hvor hun flyttede til fuglekvarteret i Nordvest fra Østerbro. Først til Nattergalevej og siden til Gransangervej, hvor hun bor i dag.

»Jeg har taget et par spring fra 10-meter-vippen«