Fiskerhavnen med Stejlepladsen i baggrunden.
Fiskerhavnen med Stejlepladsen i baggrunden. - Foto: Benedicte Lorenzen

Borgmester: Det bliver en pseudo-høring om Stejlepladsen

Teknik- og miljøudvalget skal mandag behandle såkaldte startredegørelser for Stejlepladsen. Men By & Havn har allerede udskrevet en arkitektkonkurrence, der afgøres inden for kort tid, og dermed ser det demokratiske underskud ud til at fortsætte, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL).

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager sidder for bordenden, når sagen om Stejlepladsen er på udvalgets dagsorden på mandag. Her skal udvalget tage stilling til en såkaldt startredegørelse, som sætter de overordnede rammer for en egentlig lokalplan, som så skal behandles og i offentlig høring.

Omkring bordet sidder det flertal, som er bundet af de indtægter, der kommer ind ved at bygge omtrent 550 boliger på Stejlepladsen, og det er et demokratisk problem, mener hun:

»Grunden til, at vi ikke kunne være med til den aftale ved budgetforhandlingerne sidste år var jo, at vi ikke kunne leve med, at vi bare sad der på et kontor og tegnede nogle streger i nattens mulm og mørke. Det bliver jo nogle pseudo-høringer, hvis vi allerede der sad og låste os fast på byggeprocenter og indtægter for nogle erstatningsgrunde for Amager Fælled.«

Ville vente et år

Enhedslisten ville have givet sagen mere tid, fortæller Ninna Hedeager til Valby og Kgs. Enghave Bladet:

»Der var en bunden opgave med at finde nogle penge, som skal i By og Havns kasse på grund af metroen, men jeg hørte aldrig et fældende bevis for, at de penge skulle findes ved dén budgetforhandling.

Vi foreslog at vente et år, så vi kunne finde ud af, hvor der er lokal opbakning til at bygge – og hvor meget. Hvis man havde sat den proces i gang, tror jeg, man kunne have fundet nogle meget bedre erstatninger for at bygge på Amager Fælled. Lave nogle reelle høringer, hvor man kunne tage lokale hensyn.»

Selv hvis Stejlepladsen skulle affredes og bebygges mener teknik- og miljøborgmesteren, at man skulle gribe det helt anderledes an:

»Jeg synes, man gør det her i en mærkelig rækkefølge at køre arkitektkonkurrence og startredegørelse samtidig. Det bliver meget stort og voldsomt og udemokratisk, henover hovedet på Sydhavnen. Vi ville jo slet ikke affrede Stejlepladsen, men hvis man skulle gå ind i den proces, så skulle man måske starte med en startredegørelse, som lagde rammerne for at udstykke nogle små byggegrunde. Så man rent faktisk lyttede i høringerne og ikke smadrer fiskerhavnen fuldstændigt.

Men lige meget hvor mange høringssvar, der kommer imod det her, så har budgetpartierne lovet hinanden ikke at sætte bebyggelsesprocenten ned. Det bliver jo en pseudo-proces.

Jeg var talt med en arkitekt, som selv bor i Sydhavnen, som har nogle fine idéer til, hvordan man kan lave byggefællesskaber, hvis man udstykker i mindre grunde. Det ville passe ind i området og ligne det klondyke, som findes i forvejen. Det er jo ikke fordi, folk er imod byudvikling,» slutter Hedeager.

Enhedslisten holder stadig fast i, at byggerierne slet ikke bør blive til virkelighed på hverken Stejlepladsen eller på Amager Fælled. Samlet set vil de to projekter dække over 291.000 kvadratmeter byggeri.

Fakta: Boliger på Stejlepladsen

I kommunalvalgkampen i 2017 er boligbyggeri på Amager Fælled en af de varmeste kartofler. Borgerrepræsentationen bøjer sig for protesterne og beslutter at flytte fælledbyggeriet fra en del af fælleden til en anden.

Det resulterer i et lavere antal boliger, og da økonomien i boligboomet på Amager Fælled således skrumper, skal der findes indtægter fra alternative byggegrunde. Grundsalget på Amager Fælled skal som det øvrige Ørestad finansiere metrolinjerne mellem Vanløse og Amager efter en gammel aftale med By & Havn og staten.

Under budgetforhandlingerne i efteråret 2018 bliver Stejlepladsen udvalgt blandt 29 mulige placeringer. Flertallet til denne løsning består af alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet.

På mandag behandler teknik- og miljøudvalget indstillingerne til startredegørelser til lokalplaner for både Amager Fælled og Stejlepladsen. Herefter udarbejdes selve lokalplanerne med de anbefalinger til bebyggelse, som flertallet fra 2018 besluttede, og lokalplanerne kommer i offentlig høring.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Bekendelser fra kassebåndet

Ahmed Akkari har haft modet til at tvivle. Det har ændret ham radikalt.

Muhammedkrisen ændrede Ahmed Akkari