Fra venstre øverst: Hjørnet af Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade, Ved Hørdumsgade og Enghavevej, Krydset ved P. Knudsensgade og Sjælør Boulevard, På forpladsen til Sydhavn Station mellem Ernst Kapers Vej og Enghavevej og Hjørnet af Wagnersvej og Thomas Koppels Allé. Disse fem steder er på listen over mulige placeringer af et offentligt toilet i det gamle Sydhavnen.
Fra venstre øverst: Hjørnet af Scandiagade og Borgmester Christiansens Gade, Ved Hørdumsgade og Enghavevej, Krydset ved P. Knudsensgade og Sjælør Boulevard, På forpladsen til Sydhavn Station mellem Ernst Kapers Vej og Enghavevej og Hjørnet af Wagnersvej og Thomas Koppels Allé. Disse fem steder er på listen over mulige placeringer af et offentligt toilet i det gamle Sydhavnen. - Foto: Benedicte Lorenzen

Det hjemløse toilet fra pladsen

Det offentlige toilet fra Mozarts Plads kan få en ny placering ved Sydhavn Station. Flere lokale frygter dog for, at den nye plads så strander uden toilet, men teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) fortæller nu, at metroselskabet er villig til at betale for et nyt.

Toilettet på Mozarts Plads var med til at lette mangt en blære, indtil pladsen blev lukket, og metrobyggeriet gik i gang sidste år.

Gadefolket søgte ned ad Borgbjergsvej til Anker Jørgensens Plads til nogle af naboernes store fortrydelse, da forhaver og vejene omkring blev omdannet til offentligt toilet.

Overvejelserne gik på, om det gamle toilet skulle sættes op her, men bekymringerne for, at den nye plads skulle blive et permanent opholdssted for de tørstige sjæle, satte en stopper for den idé. En midlertidig toiletvogn blev sat op, og planen er nu, at den forsvinder igen, når metroen åbner i 2024.

Imens har det fine, gamle toilet fra Mozarts Plads været henvist til en kommunal opmagasineringsplads. Men nu kan det få ny adresse. Hvis politikerne nikker til et forslag, som behandles på mandag, kan pendlere og lokale omkring Sydhavn Station i fremtiden nyde godt af et moderne offentligt toilet i lokalområdet.

’Genhusning’ undersøgt

Tidligere på året var der politisk enighed om at genopsætte toilettet fra Mozarts Plads på en ny permanent adresse i Sydhavnen. Toilettet blev taget ned, da metroarbejdet i området gik i gang, og siden beslutningen om at genopføre det i lokalområdet blev taget, har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt mulighederne på forskellige lokaliteter.

Fem forskellige placeringer er blevet undersøgt, heriblandt et areal ved Hørdumsgade, hvor Kgs. Enghave Lokaludvalg tidligere har foreslået at etablere et alternativt byrum. Arealet ejes dog af Banedanmark og er udlagt til fredsskov og skal drives efter skovlovens regler, hvorfor en placering her ville kræve en dispensation. I stedet foreslår forvaltningen, at toilettet genopsættes på forpladsen til Sydhavn Station mellem Ernst Kapers Vej og Enghavevej, og den placering bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) op om:

»Offentlige toiletter er en del af en moderne storby, og det giver god mening at genopsætte toilettet ved Sydhavn Station, hvor det kommer både pendlere og lokale til gode,« siger Ninna Hedeager.

Ny plads uden toilet?

Hvis politikerne beslutter sig for en permanent placering af toilettet ved Sydhavn Station, kræver lokaludvalget, at der samtidig træffes en principbeslutning om, at der i fremtiden kommer et nyt toilet på Mozarts Plads, når metroen åbner i 2024.

»Toilettet blev jo sendt til opbevaring, fordi det skulle tilbage til Mozarts Plads igen. Men forvaltningen vil gerne undgå at have den stående så længe, men vi er nervøse for, at man så bare banker den op permanent et andet sted i bydelen – og kommer der så et andet på Mozarts Plads, eller har vi givet afkald på det?,« siger Jan Fønss fra lokaludvalget.

En ny Mozarts Plads uden toilet er for de fleste nærmest utænkeligt, hvad man også kunne se i sidste uge, da vi spurgte om folks holdning til det på Facebook.

Gode nyheder

Men teknik- og miljøborgmesteren har nu gode nyheder til sydhavnerne: Teknik- og Miljøforvaltningen gået i dialog med metroselskabet, som har indvilliget i at finansiere etableringen af et nyt permanent toilet på Mozarts Plads fra 2024. Dermed kan politikerne nøjes med at finde midler til driften af toilettet i fremtiden.

»Når vi får Mozarts Plads tilbage, er det vigtigt, at vi får skabt en plads, der fungerer for de mennesker, som kommer til at benytte sig af pladsen i hverdagen. Derfor skal vi også sørge for at give muligheden for at kunne komme på toilettet, når vi inviterer til ophold i bybilledet. Og når der har været bred politisk opbakning til at løse de konflikter, lukningen af toilettet har medført, forventer jeg også politisk opbakning til at sikre et toilet på fremtidens Mozarts Plads, som lokaludvalget ønsker det,« siger Ninna Hedeager.

Indstillingen er på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden mandag 18. november. Godkender politikerne indstillingen, forventes toilettet at kunne tages i brug inden årsskiftet. Opsættes toilettet ikke i 2019, går bevillingen på 400.000 kroner tilbage til kommunekassen.

Toilettet tilbage tak

Jens og Anni er nogle af dem, der nød godt af det hjemløse toilet fra Mozarts Plads. Jens har endda skrevet deres navne på bagsiden af det ligesom så mange andre. De vil gerne have deres gamle toilet tilbage:

»Jeg vil hellere have toilet end metrostation. Jeg vil gerne have det tilbage, hvor det stod før, ligesom springvandet – og caféen. Det ville være hyggeligt, når vi får pladsen tilbage,« siger Anni – Jens har et andet bud:

»Det kunne også stå nede på Mozartsvej ved Irma. En masse sydhavnere har skrevet deres navne på det, så det skal da blive her i kvarteret.«

De tidligere brugere af Mozarts Plads Anni og Jens vil helst have, at toilettet vender tilbage til Mozarts Plads.

De tidligere brugere af Mozarts Plads Anni og Jens vil helst have, at toilettet vender tilbage til Mozarts Plads. – Foto: Jacob Schneider

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Planerne for Platanvej vækker stor utilfredshed blandt beboere.

Debat: Grøn vision for Platanvej og Kingosgade efterlyses af beboer

Lev uden vold.

Lev et liv uden vold