Området visualiseret med de nye bygninger fra oven i dommerbetænkningen.
Området visualiseret med de nye bygninger fra oven i dommerbetænkningen. - Foto: Illustration: By & Havn

Vinderprojekt for Stejlepladsen mødt med skepsis

By & Havn har sammen med partneren PFA Pension fundet en vinder af arkitektkonkurrencen for det omdiskuterede boligbyggeri på Stejlepladsen. Fiskerhavnens Venner er stadig imod projektet, som præsenteres på et borgermøde tirsdag aften – det kræver tilmelding på mail senest i dag fredag.

550 nye boliger på Stejlepladsen kan blive en realitet, hvis politikerne til næste år vedtager den lokalplan, som gør det muligt at bygge på Stejlepladsen. I onsdags annoncerede By & Havn vinderforslagene i den arkitektkonkurrence, som allerede blev udskrevet i sensommeren trods lokale protester, folkemøde og 17.000 underskrifter imod bebyggelse på naturområdet.

»Særligt miljø«

I dommerbetænkningen for konkurrencen beskriver bygherrerne præmisserne for projektet således:

»Et bærende motiv i konkurrencens program er samspillet mellem den nye bebyggelse, områdets naturkvaliteter, bådklubberne og Fiskerhavnen. Et samspil, der fordrer stor ydmyghed for stedets kulturmiljø, men også de højeste ambitioner for bebyggelsesplanens bæredygtighed og øje for havnens og Tippens landskabelige kvaliteter.«

Bag vinderforslaget ’Stejlepladsen – Her det gror’ står et team bestående af Christensen & Co Arkitekter og Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og MOE. De er et af konkurrencens tre indbudte teams, som hver får et vederlag på 300.000 kroner eks. moms for deres arbejde med en bebyggelsesplan for Stejlepladsens godt 5,2 hektar store areal.

Anne Skovbro, som er administrerende direktør for By & Havn, siger i en pressemeddelelse, at hun er helt bevidst om den lokale modstand mod byggeriet:

»Jeg er glad for at kunne fremvise et projekt, som indfanger ønsker, som vi modtog i dialogen med borgerne i området. Vi er helt opmærksomme på, at ikke alle er enige i, at det er en god idé at opføre et nyt bykvarter på Stejlepladsen, som er en del af et helt særligt broget og selvgroet miljø med en stærk autenticitet. Men med dette forslag, rammer vi den særlige stemning, der er vital for området. Og samtidig bliver det nye kvarter bæredygtigt med forskellige former af genbrugsmaterialer og forholder sig bevidst til områdets maritime kulturmiljø og til Tippens natur,« hedder det.

Mindre klyngeboliger

By og Havn og PFA sætter selv disse ord på vinderprojektet:

»Vinderforslaget har fokus på områdets selvgroede mangfoldighed, nærheden til vandet og bygger videre på områdets eksisterende struktur med klynger af byggeri i forskellig højde og karakter. I stedet for den klassiske københavnerkarré skal Stejlepladsens bebyggelse derfor disponeres som klynger. Boligerne vil have stor variation i højde, farver og facader, som for eksempel træ og genbrugsmaterialer. Områdets beboere kan se frem til blandede bo- og ejerformer, som mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesrum, som giver plads til mangfoldighed, mange forskellige familieformer og seniorer og studerende.

I vinderprojektet indgår også en lokal daginstitution, forslag om grønne og fredelige legegader, kvarterpladser med plads til lokalt liv og parkeringspladser i periferien af bykvarteret, så der i princippet kan skabes en næsten bilfri bydel. Mange træer, by-natur, grønne tage, solceller, vandløb som klimasikring mellem bygningerne og naturarealer langs vandkanten er også en del af forslaget. Samtidig åbner projektet op for muligheden for selvbyg. Omfanget af selvbyggerboliger vil blive afklaret i en videre bearbejdning af forslaget. Det samme gælder forslag om et maritimt fælles- og spisehus og et fælles superværksted for områdets beboere med fælles værktøj og maskiner.«

Der er også lagt op til mindre lejligheder, som skal give flere mulighed for at kunne betale dem, forklarer ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn:

»Stejlepladsen bliver nu udviklet med øje for områdets karakter og unikke beliggenhed og med fokus på bæredygtige boliger og en mangfoldig byudvikling. Vi ser frem til at udvikle planen for området sammen med By & Havn, hvor udviklingen af et rationelt byggesystem bliver centralt for at kunne opnå vores fælles ambition om betalbare boliger til københavnerne. Da to tredjedele af boligerne samtidig bliver med et gennemsnit på 65 kvadratmeter, er vi også inde og imødekomme behovet for mindre boliger i hovedstaden.«

Modstand og skepsis

Foreningen Fiskerhavnens Venner har været imod hele grundtanken om at bygge på Stejlepladsen og samlet underskrifter mod boligerne, som skal være med til at finansiere By & Havns metrogæld. Talsmand Jan Mathisen var med, da vinderforslaget blev præsenteret onsdag, og han er stadig dybt skeptisk:

»Byggeriet ser jo spændende ud, det skal bare ikkke bygges på Stejlepladsen. Isoleret set er der mange gode tanker og visioner i det projekt, der har vundet, men når der nu skal bygges, så har vi den grundlæggende anke, at byggeprocenten er for høj: Det bliver alt for massivt dernede.

Så vi vil slås for, at den bliver sat ned. Det er også en diskussion om økonomien i det hele, men By & Havn vil ikke ud med den konkrete økonomi. De kommer med nogle gennemsnitstal fra Ørestad og Nordhavn, men ikke noget præcist herfra. Pointen er jo, at der kunne bygges noget mindre, hvis prisen bliver højere. Når byggemodning og så videre er regnet fra, så er det min fornemmelse, at der er flere penge i det, end der behøver. Men vi mangler tal for, hvad det for eksempel betyder, hvis man sænker bebyggelsesprocenten fra 140 til 100 – det bliver lidt en snak om æbler og pærer.

Det vigtige for os er jo at sikre mangfoldigheden omkring Fiskerhavnen, for det er jo mennesker, der skaber miljøet, og ikke bygningerne, trods alt. Og her rejste vi diskussionen om, hvordan selvbyg kan være med til at sikre mangfoldigheden, så det ikke bliver et luksusbyggeri for de få.

Der er mange spørgsmål til den videre proces med lokalplan og så videre. Vi håber, der vil møde rigtigt mange op på mødet 3. december – og ikke mindst, når vi skal diskutere lokalplanen konkret senere hen,« slutter Mathisen.

Lokalplanen for området skal forventes at komme til politisk behandling omkring fjerde kvartal 2020 med offentlig høring i august-september som en del af det samlede område ’Bådehavnsgade’. I forslaget til Københavns kommuneplan for 2019 er hele Bådehavnsgade nemlig udlagt til byudvikling. Nikker politikerne ja om et års tid, kan byggearbejdet gå i gang umiddelbart herefter.

Borgermøde tirsdag – tilmelding

Se mere: byoghavn.dk/sydhavnen/stejlepladsen/

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Vandværket skal være bydelens nye forsamlingshus.

Hold din næste fest i det gamle vandværk

Sankt Pauls Kammerkor, som optræder til ’De 9 Læsninger’ med kormusik til advent og jul.

Kormusik og oplæsning i Kapernaumskirken