Der var fuldt hus i teatersalen i Valby Kulturhus, da lokaludvalget i sidste uge inviterede til borgermøde om den kommende daginstitution på Saxtorphsvej.
Der var fuldt hus i teatersalen i Valby Kulturhus, da lokaludvalget i sidste uge inviterede til borgermøde om den kommende daginstitution på Saxtorphsvej. - Foto: Benedicte Lorenzen

Saxtorphsvej igen til debat: »Det er en sygt dårlig idé at bygge her«

Både politikere, embedsfolk, og mere end 100 valbygensere dukkede op, da Valby Lokaludvalg inviterede til borgermøde om den kommende institution på Saxtorphsvej.

Stolene blev hurtig fyldt, da Valby Lokaludvalg i sidste uge inviterede til borgermøde om den planlagte daginstitution på Saxtorphsvej. En politisk beslutning, som har vakt utilfredshed i villakvarteret, der allerede har to daginstitutioner og er ved at drukne i et trafikalt kaos, når børn skal bringes og hentes.

Til stede ved borgermødet var børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) samt to direktører fra henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. I sin velkomsttale ridsede Valby Lokaludvalgs formand Michael Fjeldsøe (SF) kort sagens omfang op for de mere end 100 fremmødte borgere:

»Siden lokaludvalget første gang hørte tale om, at der var planer om endnu en institution på Saxtorphsvej, har vi understreget, at det er nødvendigt at inddrage borgerne. Det slog vi ligeledes fast, da vi fik lejlighed til at kommentere på et kommende lokalplanforslag i foråret, hvor vi også skrev om de trafikale problemer efter etablering af institution nummer to og de yderligere problemer endnu en institution vil medføre,« fortalte han.

To store bekymringer

I sin indledende tale, henviste lokaludvalgsformanden til opførelsen af institutionen Nabohuset, som åbnede på Saxtorphsvej i 2014 meget mod naboernes vilje. Mange følte dengang, at deres indvendinger blev overhørt.

En følelse, der ikke er blevet mindre, efter budgetpartierne afslørede budgetaftalen for 2020. Her står nemlig, at man har sat 134 millioner kroner af til en tredje daginstitution med 13 børnegrupper på Saxtorphsvejs sidste grønne fællesareal.

En af de fremmødte naboer var Tine Fredsted, der repræsenterede grundejerforeningerne Lyset, Kanthusene, Ankeret og Valby Vænge:

»Vi forstår godt, at der er behov for flere institutioner i Valby, faktisk er vi grundlæggende glade for, at vores bydel vokser og udvikler sig. Vi er imidlertid meget optaget af, at den udvikler sig på en måde, så man bevarer de kvaliteter, vi som bor der, sætter stor pris på. Vi håber ikke, I bare er her for at overbevise og oplyse os, men at I også vil lytte og tage vores budskaber med,« sagde hun.

»En vildt dårlig idé«

Herefter ridsede Tine Fredsted to store bekymringer op, som ligger naboerne meget på sinde: For det første den trafikale situation i kvarteret, der er fyldt med farlige situationer, når børn skal afleveres og hentes. En pointe, hun slog fast ved at læse højt fra et høringsvar til kommunalplanen skrevet af en af kvarterets børn:

»Jeg hedder Viola og er 13 år, jeg har lige hørt, at I tænker at lave en børnehave mere i vores kvarter, det er en sygt dårlig idé, fordi der allerede er så mange biler hver morgen, når man skal cykle til skole. Man tør næsten ikke cykle rundt i vores eget lille kvarter, fordi der allerede ligger to børnehaver på samme vej, så der er vildt mange børn, der bliver afleveret i bil hver dag. Det er en vildt dårlig idé, som I skal lave om,« læste hun.

Det andet problem i naboernes øjne er, at man med den nye institution stjæler kvarterets sidste grønne område, som i dag bliver brugt af både skoler og institutioner i området samt villakvarterets egne børn.

Valby får flere børn

Da Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) gik på gulvet, lagde han ud med at forklare baggrunden for at bygge endnu en daginstitution.

»Prognoser fra Danmarks Statistik viser, at vi bliver 1000 børn mere om året, og det betyder, at der bliver behov for en række nye daginstitutioner, ikke bare i Valby, men over hele byen,« fortalte han blandt andet.

Prognoserne for Valby blev herefter uddybet af Børne- og Ungdomsforvaltningens ressourcedirektør, Nicolai Kragh Pedersen:

»Når vi kigger på det område, vi kalder Valby Nord, som er fra Vigerslev Allé og opad, så mangler vi cirka 31 daginstitutionsgrupper inden for de næste 10-12 år, og allerede fra 2023 vil der mangle otte-ni grupper. Det tager tre-fire år, fra man går i gang med at planlægge en daginstitution, til den kan tages i brug, så vi er ved at være i bekneb på tid. Hvis vi kigger på Valby Syd, mangler vi 16 grupper der. Godt 47 grupper skal altså findes i Valby inden for de næste cirka 10 år,« sagde han.

Flere grunde i spil

Nu er det formelt set Økonomiforvaltningen, der ejer de kommunale grunde og herfra fortalte plandirektør Søren Tegen Pedersen, at man har kig på fire mulige grunde til at opfylde behovet om 31 grupper i Valby Nord frem mod 2031. Plandirektøren kunne også fortælle, at man har haft kig på andre mulige steder, som dog er blevet forkastet på grund af dårlige adgangsforhold, støj eller grundejere, der har takket nej til en daginstitution.

»Vi har valgt at pege på arealet på Saxtorphsvej, fordi det løser en væsentlig del af det kapacitetsbehov, der er i Valby Nord. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at der vil være en god søgning, og at det har en god placering i området. Det er en grund, vi ejer, så vi skal ikke ud og købe. Desuden er der mulighed for at skabe synergi med de eksisterende institutioner,« forklarede plandirektøren og slog fast, at man var klar over, at der er nogle udfordringer med trafik og parkering i kvarteret, som man gerne vil i dialog med naboerne om.

Løsningen er nær

I den efterfølgende debat pegede flere borgere på alternative placeringer, og særligt Valby Lokaludvalg havde nogle bud, som lokaludvalgsformanden fremførte:

»Vi har foreslået, at politikere og forvaltninger kigger på to alternative placering i Kulbaneparken. Det er godt nok i det, man fra kommunalt hold kalder Valby Syd, men en distriktsgrænse mellem Valby Nord og Valby Syd er ikke et særlig synligt parameter for, hvor man befinder sig i verden, hvis man er en almindelig borger. Grundene ligger kun 300-400 meter fra Saxtorphsvej, og så er de begge kommunalt ejede, så kommunen ikke skal ud og købe. Desuden har det den fordel, at begge placeringer ligger op til Kulbaneparken, som giver børnene adgang til et stort grønt område og en bemandet legeplads,« sagde Michael Fjeldsøe og opfordrede kommunens folk og politikere til at komme med et tilsagn om, at de vil se på alternativerne.

En opfordring børne- og ungdomsborgmesteren delvist greb:

»Jeg vil ikke i dag love, at vi aflyser planlægningen i forhold til Saxtorphsvej. For mig er det afgørende, at vi kan levere institutionspladser, når forældre har brug for det. Jeg vil dog love, at vi undersøger de forslag, I er kommet med,« sagde han.

Borgmesteren var enig i, at der bør laves en ny trafiktælling i kvarteret. Den nuværende blev nemlig lavet i juni, hvor der ikke er samme antal biler som om vinteren.

Valby Lokaludvalg har forslået nogle alternative placeringer ved den kommende Kulbanepark, som kun ligger 300-400 meter fra Saxtorphsvej.

Valby Lokaludvalg har forslået nogle alternative placeringer ved den kommende Kulbanepark, som kun ligger 300-400 meter fra Saxtorphsvej. – Foto: Benedicte Lorenzen

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Den kommende ø, Lynetteholmen, der skal forbinde Refshaleøen og Nordhavn.

Jordtransport med pram og vejtransport via dæmning eller bro ved Margretheholm

Vinbaren Malbeck danner rammerne om Valby Soul.

Lær Valby bedre at kende med soul og jazz