Lars Strand, erhvervskoordinator for AKB København, fortæller om, hvordan han og AKB København skaber lokale arbejdspladser i deres erhvervslokaler. Tilhørerne er de europæiske partnere, da de var i Sydhavnen for at lære af erfaringerne.
Lars Strand, erhvervskoordinator for AKB København, fortæller om, hvordan han og AKB København skaber lokale arbejdspladser i deres erhvervslokaler. Tilhørerne er de europæiske partnere, da de var i Sydhavnen for at lære af erfaringerne. - Foto: Københavns Kommune

Flere ledige sydhavnere med misbrugs-problemer i job eller uddannelse

Et stærkt lokalt partnerskab og deltagelse i URBACT-netværket URBinclusion har resulteret i en ny beskæftigelsesindsats til mennesker med rusmiddelproblemer. De foreløbige resultater peger på en succes.

Hvordan motiverer og hjælper man mennesker med rusmiddelproblemer i arbejde eller uddannelse? Statistikkerne siger nemlig, at denne gruppe er blandt de sværeste at få i beskæftigelse.

Alligevel tog Områdefornyelsen i Sydhavnen udfordringen op, da de i 2016 sammen med andre europæiske byer ansøgte om at være med i et såkaldt ’URBACT-netværk’. Det blev til URBinclusion, hvor fokus var at søsætte lokale initiativer til gavn for udsatte grupper i de involverede byer.

Hurtige resultater

Foreløbigt viser resultaterne, at omkring hver fjerde er kommet i ordinært, deltids-, eller fleksjob – eller være i uddannelse – inden for to år, siden projektet startede. Og Københavns Borgerrepræsentation har i budgetaftalen for 2019 forlænget indsatsen frem til 2021. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er stolt af indsatsen:

»Vores områdefornyelser bygger på lokal inddragelse og engagement, og her har de lokale partnere i netværket vist, hvordan vi sammen kan gøre en kæmpe forskel for den enkelte sydhavner.

Jeg er stolt af, at områdefornyelsen og resten af partnerskabet har succes med at hjælpe udsatte københavnere i arbejde,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Individuel indsats

Den metode, som med succes blev etableret i Sydhavnen, var den, man kalder ’Individuel Planlagt job med Støtte’: IPS.

Dén har nemlig virket andre steder. Det er et krav til borgere, der visiteres til IPS-indsatsen i Sydhavnen, at de ikke allerede er i rusmiddelbehandling. Borgere, der går i gang med forløbet, skal derfor både motiveres til jobsøgningen samtidig med, at de kommer i gang med at droppe misbruget.

»Energi og momentum«

Øystein Leonardsen, som har været projektleder på Københavns deltagelse i URBinclusion, fortæller:

»Deltagelsen i URBACT-netværket betød for os, at vi lige pludselig havde midlerne til at kunne lave en formaliseret arbejdsgruppe lokalt, som kunne give den gas. Det gav energi og momentum til at løse en del af den komplekse ledighedsproblematik i Sydhavnen.

Vi afprøvede en lokal beskæftigelsesindsats og fik politisk opbakning til at fortsætte indsatsen. Det er et projekt, som virkelig har gjort en forskel for Sydhavnen som kvarter og for de mennesker, som er blevet hjulpet i arbejde og uddannelse.«

Sydhavnen har ifølge ’Københavns Kommunes politik for udsatte byområder 2017’ en stor andel af beboere uden uddannelse, med lav indkomst og beboere uden arbejde: I maj 2018 var der 818 beboere på kontanthjælp, som var job- eller aktivitetsparate. Det er beboere med andre problemer end ledighed, for eksempel med rusmidler. Data fra Danmarks Statistik viser også, at Sydhavnen har næsten dobbelt så mange ledige, som Københavns Kommune samlet set i 2018 og 2019.

Lokale partnere

URBinclusion-netværket skulle vise sig at være et skub i den rigtige retning. Det betød nemlig, at et nyt partnerskab kunne opstå mellem otte aktører: Områdefornyelsen Sydhavnen, Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning, SydhavnsCompagniet, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU, Opzoomerne, Den Boligsociale Helhedsplan Fællesskaberne, Kgs. Enghave Lokaludvalg og AKB København.

IPS-indsatsen holder til i Kvartershuset på Borgbjergsvej. Der samarbejder medarbejderne fra IPS-enheden i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen med Center for Rusmiddelbehandling København i socialforvaltningen. Gennem en fremskudt og virksomhedsrettet indsats kombineret med rusmiddelbehandling hjælper konsulenterne hvert år 75 sydhavnere over 30 år tættere på et job.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Et kig ind i René Difs lejlighed, der rummer fire værelser.

Aqua-Dif sælger lejligheden i Ørestad

Sisse Marie Welling.

NYTÅRSHILSEN: Kulturel udvikling og fællesskabsdannelse