Tunnelskakt fra et tidligere projekt, Damhustunnellen.
Tunnelskakt fra et tidligere projekt, Damhustunnellen. - Foto: HOFOR

Projektleder: To fluer med et smæk

HOFOR‘s tekniske forklaring på, hvorfor Valbytunnellen skal igennem Sydhavnen.

HOFOR’s projektleder for Valby Skybrudstunnel Mads Dalgaard fortæller til Kgs. Enghave Bladet, at idéen om at føre vandet fra tunnellen ud i Damhusåen, som blev præsenteret for de københavnske politikere sidste år, er blevet grundigt undersøgt. Rent spildevandsteknisk, administrativt og økonomisk ville denne løsning blive svær at gennemføre, forklarer han – og det er komplekse forhold, der gør sig gældende:

»Damhusåen var en mulig løsning, som skulle undersøges. På det tidspunkt havde man ikke undersøgelser nok til at vurdere, om det kunne lade sig gøre. Vores analyse er nu kommet frem til den konklusion, at det ikke kan lade sig gøre. Damhusåen modtager i forvejen relativt meget skybrudsvand fra andre oplande, og blandt andet Hvidovre Kommune er nervøse for, at det ville gøre ondt værre i forhold til den risiko for oversvømmelse, der er.

Damhusåen har et sedimentlag i bunden, og man er bange for, at den power, 15 kubikmeter per sekund fra vores tunnel genererer, giver et ordentligt ’flush’, så vi ikke kan afvise, at der bliver skyllet noget ekstra sediment ud af åen – og det er ud i et Natura 2000-område. Selv om det teoretisk set kun sker en gang hvert tiende år. Det ville være vanskeligt at få tilladelse til.

Vi ville også skulle udvide Damhusåen. Det ville være meget vanskeligt at udvide ind i rensningsanlægget ved siden af, så derfor skulle vi udvide ind i Hvidovre Kommune. Og så skulle man enten udvide kommunegrænsen eller have delt vandløbsmyndighed – og det ville involvere rigtigt mange parter. For Valby-tunnellen er ikke en del af det store Harrestrup Å-samarbejde, som findes i forvejen. Vi skulle klemme os ind i en eksisterende aftale, som ville være en meget tung proces.

Projektet blev ændret fra at skulle udlede den daglige regn løbende til, at det skal pumpes til rensningsanlægget i stedet for.

Hvis vi bare skulle udlede Valby-tunnellens vand i åen ved skybrudshændelser og ikke bruge den til bassin, kan vi ikke overholde spildevandsplanens målsætninger uden samtidig at bygge et bassin et andet sted. Det ville koste 2-300 millioner kroner, og det skulle ligge ved Gåsebæk-kloakkens overløb ved Musikbyen, fordi man skal undgå overløbet herfra. Derfor kan vi slå to fluer med et smæk med den løsning, vi er kommet frem til nu.

Det er også vigtigt at understrege, at der i dag er fem-seks overløb fra kloakken ud i Gåsebækrenden og videre ud i Kalveboderne. Men for at få en god badestrand og et godt havmiljø, så siger spildevandsplanen, at det skal reduceres til en gang om året. Så vi kommer faktisk med en væsentlig forbedring i forhold til det, der er i dag. Vi ville være kede af, hvis folk tror, at vi vi kommer og gør tingene værre med det her projekt. Men selvfølgelig er der anlægsaktiviteterne, som vil være til gene.

Det er rigtig fint, at den diskussion, der er om det her, kommer nu. Det er straks værre for et projekt, hvis det kommer langt senere i forløbet, når vi er begyndt at bruge penge på at projektere noget, som vi regner med at bruge. Og nu kommer der jo en proces med VVM miljøvurdering og høring,« siger Mads Dalgaard.

LÆS OGSÅ:

Politikerne sagde god for skybrudstunnel udenom Sydhavnen

Haveforening i chok over planer om skybrudstunnel

Stor skybrudstunnel på vej: Haveforening kan blive byggeplads

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Jette Hill Ludvigsen vil alligevel ikke sælge Livsstil.

Jette ville lukke Livsstil, men kunde overtalte hende til at lade butikken leve

Dar Salim var vært ved årets Zulu Awards.

Millionhandel: Dar Salim køber lejlighed til 11,7 millioner kroner