»Vi glæder os til det nye store skoleprojekt. Der startes sommeren 2019 og vi skulle gerne være færdige til skolestart 2021. Sådan sagde skoleleder Kaj Pedersen på Damhusengens Skole, da det i maj blev besluttet at bygge en kæmpeskole. Arkivfoto: Martin Sørensen

Jeg en skole mig bygge vil….

Kæmpe projekt. 555 millioner kr. koster den nye skole, der skal fuldstænddiggøre den rent fysiske sammenlægning af de to tidligere skoler, Hyltebjerg og Vanløse skole til Damhusengens Skole. De sidste penge er bevilget.

 

Af Jan Diament

jan@minby.dk

Ny skole: Vanløse har som bydel været vidne til nogle massive store skolebyggerier: Kirkebjerg Skole og Katrinedals Skole har fået betydelig flere kvadratmeter og er blevet renoverede.

Men nu kommer det mest massive skolebyggerie til dato i Vanløse. Det handler om, at de tidligere skoler, Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole rent fysisk for alvor skal lægges sammen.

Den tidligere Hyltebjerg Skole skal rives ned og der skal bygges en helt ny skole med madskole, to gymnastiksale, øvrige faglokaler, fritidsordninger og meget mere. De to skoler er lagt sammen for et år siden med cirka 1200 elever. Men nu følger altså den rent praktiske og fysiske sammenlægning.

Det er et byggeri til samlet 555 mio. kroner og ved sidste budgetforhandling blev de sidste 155 mio. kr bevilget.

»Det vi bygger er hvad der svarer til en 4-sporet skole med fritidstilbud, madskole osv. men den samlede skole får syv spor. Vi arbejder på, at selve byggeriet og projektet kan blive en del af undervisningen. Det er både personale. elever og lærere, der deltager i processen,« fortæller skoleleder Kaj Klint Pedersen.

Går i gang sommer 2019

Sommeren 2019 går nedrivningen af den gamle skole i gang

«Den største klump af byggeriet kommer til at gå over to år fra 2019-2021. Det hele skal stå færdigt sommeren 2021, men vi er nødt til at gøre det etapevis, så vi får så få forstyrrelser som muligt. Vi er så heldige, at eleverne kun skal skifte lokaler én gang under forløbet, på grund af genhusning. genhusningsplanen er optimal og sker på området,« oplyser han.

Det kunne ikke betale sig at bevare den tidligere Hyltebjerg Skole, der har 60 år på bagen.

»Det ville simpelthen koste for meget at bevare den. Der skulle bruges mange penge på renovering,« siger Kaj Klint Pedersen.

Park igen

Hvad der sikkert vil glæde mange Vanløseborgere, er at parkområdet ud mod Ålekistevej vender tilbage. Der ligger pt børnehaven MUNDI, der blev opført som en midlertidig institution for en del år siden. Det var kun meningen, at den skulle ligge der i to år, men det blev altså mindst dobbelt så lang tid.

»Det område kan bruges af Damhusengens Skole, men tanken er, at det også skal føres tilbage til at være et offentligt område,« fortæller han.

Tanken er, at der opføres en glasvæg mod Ålekistevej, så støjen fra trafikken dæmpes, og så man ikke blander børn og biler.

Workshops

Man er ikke helt færdig med den indledende proces. Der holdes workshops og forældre og lærere kan følge med i processen på skolens hjemmeside.

»Det er ikke alt vi er herrer over og en del skal først på plads nu. Der er for eksempel miljøhensyn, brandveje osv, men der bliver lyttet til alt hvad der bliver sagt. Kernen i det hele er, at vi får meget mere plads. Og så får vi mange flere moderne og nutidige faglokaler. Der bliver mere plads til at børnene kan udfolde sig og bedre personale-faciliteter- Der er også tænkt meget i udendørs-områder. Vi har jo i forvejen Genvejen, men der bliver endnu flere udendørs områder,« forsikrer han.

Man er ikke helt nede i detaljen, men holder, som sagt, workshops med både lærere, pædagoger og forældre.

Når det hele står færdigt vil der være en 16500 kvadratmeter stor skole. Til sammenligning er det nye butikscenter Kronen på i alt cirka 25.000 kvadratmeter.

»Det er en fantastisk spændende proces, og jeg er blandt andet glad for, at både elever, lærer og andet personale bliver så lidt berørt af det store byggeri som muligt.

En af knasterne ved byggeriet er, at Københavns Kommune forlanger 80 parkeringspladser i forbindelse med det nye byggeri.

» Der arbejdes stadig med det på det politiske plan, da vi næppe behøver mere end 25 parkeringspladser. Vi skal jo sørge for, at der bliver plads til børnene og ikke til mange biler,« siger han.

Også formanden for skolebestyrelsen, Else Marie Nygaard, er begejstret for det nye byggeri.

»Jeg er særdeles positiv. Det er en meget stor investering i en bæredygtig skole, som vil gøre bydelen mere attraktiv. Og planerne for genhusning er også gode, hvilket lover godt for byggeperioden. Jeg forstår dog ikke, hvorfor vi skal have 80 parkeringspladser. Det har vi skrevet i et læserbrev. Og det synspunkt har vi stadig,« understreger hun.

Madskole

Sammenlægningen af de to skoler blev vedtaget af BR i 2016. Skolen har 1200 elever, men kan rumme 1800 elever.

»Det er dog ikke noget vi sigter imod. Som sagt kommer der en madskole, 112 fritidspladser tandlægeklinikken udvides, svømmefaciliteten/hallen bevares og idrætsfaciliteten genopbygges,« fortæller Kaj Klint Pedersen.

En madskole er en skole hvor børnene selv er med til at lave maden som et led i undervisningen. Der er foreløbig ni madskoler i Københavns kommune. Det bliver også eget produktionskøkken

Da bevillingen i sin tid var hjemme sagde Kaj Klint Pedersen begejstret:

»Jeg synes, at det er fantastisk at Københavns Kommune har prioriteret et meget stort beløb – 260 mill. kr plus de cirka 140 mio. kr. til at få skabt gode rammer for elever og personale på den sammenlagte skole. Vi kan få skabt nogle moderne bygninger, hvor læring og trivsel understøttes af de fysiske rammer.«

Han er også glad for, at kun et fåtal af eleverne skal undervises i pavilloner. Det ville nemlig være alternativet til den måde man gør det på nu.

Københavns Kommune har brugt mange milliarder kr. på skolerenoveringer og skolebyggerie de sidste mange år. Dette er en af de sidste store byggerier og knaster.

Så har kommunen en række moderne og tidssvarende skoler.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Krible krable dag med 150 børn

Døden kommer med kulden