Jan Erik Kjærgaard Simmelkjær svarer tilbage på et debatindlæg bragt i Vesterbro Bladet. Han opfordrer interessegrupper, der er repræsenteret i Vesterbro Lokaludvalg, til at komme og stille spørgsmål til møder i Borgerrepræsentationen. Foto: Arkiv.

DEBAT: Borgernes mening tæller i lokalpolitik

…Debat

Jan Erik Kjærgaard Simmelkjær (S), Medlem af Vesterbro Lokaludvalg

 

SVAR: I Vesterbro Bladet, der udkom tirsdag 29. januar 2019, er der et indlæg fra min gode kollega i Vesterbro Lokaludvalg Thomas Warburg med overskriften: »Hvorfor høre de lokale eksperter?,« hvor Thomas antyder, at vore valgte politikere ikke lytter eller bruger de input, der kommer fra borgerne og lokaludvalgene, når de skal træffe beslutninger. (Citat: Borgernes mening tæller alligevel ikke. citat slut).

Jeg sidder selv som repræsentant for Socialdemokratiet i Vesterbro Lokaludvalg og kan ikke genkende Thomas’ opfattelse af vore valgte politikeres mangel på eller vilje til at lytte til borgerne, før de træffer beslutningerne, selvom de må træffe beslutninger, som ikke helt lever op til de forventninger, borgene har, strækker de sig meget langt for at imødekomme borgerne.

Min erfaring i Socialdemokratiet er, at jeg gennem tæt samarbejde og dialog, specielt med vores lokale borgerrepræsentant og folketingskandidat, Niels E. Bjerrum, men også resten af den Socialdemokratiske Borgerrepræsentations gruppe inklusiv overborgmester, Frank Jensen, får lydhør for vore synspunkter, og at disse tages alvorlige og er med i deres videre beslutningsgrundlag.

Det er vigtigt for mig, at vi ikke skaber mistillid til vore valgte politiker, men i stedet går i en konstruktiv dialog, hvor vi som politiske udvalgte i lokaludvalget har et stort ansvar for at være bindeled mellem Borger/lokaludvalg og Borgerrepræsentationen, men interessegrupperne i lokaludvalget er som medlemmer tættere på de politiske og administrative processer omkring de emner, vi har oppe i lokaludvalget, hvilket også giver dem en mulighed for at komme i dialog med politikerne.

Samtidigt vil jeg også opfordre de interessegrupper, som er repræsenteret i lokaludvalget, til at bruge deres ret til at stille op til møderne i Borgerrepræsentationen og stille spørgsmål til de sager, de ønsker at vide politikernes holdning til.

 

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Udstilling: Penselstrøg fra Erik Clausen

Otto Busses Vej: Værdige træer var uden beskyttelse